Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local

 

  

Titlul proiectului: ”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local.”
Cod proiect: 1.1.005
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

Beneficiar: Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Perioada de implementare: 01 iunie 2016 - 31 august 2017

Valoarea totală a proiectului: 1.155.246,00 lei, Valoarea totală eligibilă: 1.155.246,00 lei, Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 978.435,60 lei (84,695%), Valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului: 176.810,40 (15,305 %)

Obiectivul general al proiectului
: dezvoltarea capacității administrației publice de a realiza implementarea și absorbția eficace și eficientă a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI), sprijinind totodată, procesul de implementare şi aplicare a legislaţiei UE în domeniul ajutoarelor de stat.

Obiectivul specific al proiectului
: formarea orizontală în domeniul ajutorului de stat pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, respectiv pentru un număr de 378 de persoane din administrația publică locală.

Proiectul va contribui la consolidarea capacității administrative de implementare şi aplicare a legislației UE în domeniul ajutoarelor de stat, ca urmare a instruirii personalului din cadrul administrației publice locale, care aplică procedurile în domeniul ajutorului de stat și care sunt potențiali beneficiari/ beneficiari FESI.

Prin formarea profesională în domeniul ajutorului de stat se vor crea premisele necesare elaborării unor măsuri de sprijin la nivel local, care să fie complementare măsurilor de ajutor de stat finanțate din fonduri FESI, asigurându-se, în același timp, respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.

Se va organiza un modul de formare constituit din sesiuni de formare organizate pe parcursul a 5 zile. Formare urmează să vizeze aspecte legate de definirea ajutorului de stat, concepte și proceduri pentru acordarea, monitorizarea și recuperarea ajutoarelor de stat și aspecte legate de acordarea ajutorului de minimis, categorie de ajutor cel mai des folosită la nivel local, accentul fiind pus pe lecțiile învățate în acest domeniu din implementarea Instrumentelor Structurale 2007-2013.

Grupul țintă al proiectului va fi constituit din 378 de persoane:

  • 2 reprezentanți din cadrul Instituțiilor prefectului (41 județe+municipiul București)
  • 2 reprezentanți din cadrul Consiliilor județene (41 de instituții)
  • 5 reprezentanți din cadrul administrației publice locale (câte 5 per județ + 7 de la nivelul Municipiului București)

Rezultate așteptate:

  • Două conferințe de promovare organizate;
  • Un modul de formare cu durata de 5 zile organizat;
  • Echipă de formatori constituită;
  • Un număr de 378 de participanți în cadrul modulului de formare;
  • Două anunțuri de promovare și de diseminare a rezultatelor publicate;
  • Materiale promoționale achiziționate (2 roll up, 500 pliante, 500 pixuri, 500 stick-uri USB, 500 agende, 500 mape, 30 afișe);
  • Materialele de formare precum și alte materiale elaborate în cadrul proiectului vor fi disponibile pe site-ul ANFP pentru a face posibilă accesarea lor de către cei interesați, asigurând-se astfel oportunitatea de diseminare suplimentară.
 

*** ÎNSCRIERE ONLINE MODUL ÎN DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT ***

MATERIALE DE FORMARE

Prezentare ziua I

Prezentare ziua II

Prezentare ziua III

Prezentare ziua IV

Prezentare ziua V

Suport de curs

Ghid privind ajutorul de stat

 

COMUNICATE DE PRESĂ

25.08.2016 - Comunicat de presă

Pentru mai multe informații puteți contacta echipa de implementare a proiectului la numărul de telefon:0374.112.796

 

19.12.2016 - Conferința de lansare

Agenda

Prezentări:

Prezentarea proiectului

Ajutor de stat la nivel local-oportunități și perspective

Prezentarea modulului de formare în domeniul ajutorului de stat local

Galerie foto - Conferinta de lansare

7.07.2017 - Comunicat de presă

10.07.2017 CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE

Agenda

ANFP prezentare actor strategic

Prezentarea rezultatelor proiectului

Evaluarea impactului sesiunilor de formare

Valoarea adaugată a modulului de formare

Galerie foto - Conferinta de inchidere

ANUNȚURI

Anunţ de recrutare şi selecţie formatori (persoane fizice) pentru modulul de formare în domeniul ajutorului de stat din cadrul proiectului „Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI la nivel local, cod proiect 1.1.005, postat în data de 6.10.2016

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) derulează în perioada 01 iunie 2016-31 august 2017 proiectul „Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI la nivel local”, cod proiect 1.1.005. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea capacității administrației publice de a realiza implementarea și absorbția eficace și eficientă a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI), sprijinind totodată, procesul de implementare şi aplicare a legislaţiei UE în domeniul ajutoarelor de stat. Obiectivul specific al proiectului este reprezentat de formarea orizontală în domeniul ajutorului de stat pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, respectiv pentru un număr de 378 de persoane din administraţia publică locală.

În prezent, în cadrul proiectului se derulează procedura de recrutare și selecție a formatorilor pentru desfășurarea sesiunilor de formare aferente Modulului de formare în domeniul ajutorului de stat.

Modulul de formare (5 zile) se va derula în perioada martie –iulie 2017, în două localități situate în centrul ţării respectiv, în judeţul Braşov, având ca grup țintă angajați din cadrul administrației publice locale și din cadrul instituțiilor prefectului.

În vederea acoperirii celor 18 sesiuni de formare, respectiv 18 grupe de participanți programate a se derula câte 2 în paralel, în perioada martie – iulie 2017, se consideră necesar un număr de 6 formatori, cărora le vor fi alocate câte 3 sesiuni de formare.

Detalii privind depunerea dosarului de candidatură/înscriere precum și referitoare la procedura de recrutare și selecție sunt prezentate în documentele următoare:

1.     Anunțul privind recrutarea și selecția formatorilor (persoană fizică)
2.     Metodologia pentru derularea procesului de recrutare și selecție a formatorilor
3.     Calendar derulare procedură
4.     Formular de înscriere
5.     Curricula /tematica orientativă
6.     Model CV European

Persoanele interesate sunt invitate să-şi depună candidatura individual, (personal sau prin intermediul poștei), în plic sigilat, în conformitate cu prevederile menționate în cadrul metodologiei, până la data de 17 octombrie 2016, ora 14.00  la Registratura instituţiei din Bdul. Mircea Vodă, nr. 44, Tronson III, Sector 3, Bucureşti.

Depunerea dosarului de candidatură se va face în plic închis, ce va conține, pe lângă documentele deja menționate în cadrul anunțului, și un OPIS asumat de către candidat. Pe plic se va regăsi:
    Mențiunea ”Pentru Procedura de recrutare și selecție a formatorilor aferenți Modulului de formare în domeniul ajutorului de stat implementat în cadrul proiectului cod 1.1.005”;
    Numele și prenumele candidatului - scris cu majuscule, precum și localitatea de domiciliu.
Nerespectarea formatului de depunere, respectiv plic închis cu mențiunile de mai sus, atrage după sine neconformitate administrativă și declararea candidaturii ca fiind respinsă.   

Rezultatele etapei de evaluare a dosarelor depuse în cadrul activității de recrutare și selecție a formatorilor (persoane fizice) pentru Modulul de formare în domeniul ajutorului de stat în cadrul proiectului „Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI la nivel local”, cod proiect 1.1.005, AFISAT ASTAZI 19.10.2016, ORA 17.00

Afisarea rezultatelor contestatiilor la etapa de recrutare si selectie a formatorilor, cod proiect 1.1005

ANUNŢ DE RECRUTARE ŞI SELECTIE FORMATORI (PERSOANE FIZICE) PENTRU MODULUL DE FORMARE ÎN DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT în vederea completării numărului necesar de formatori pentru proiectul "Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI la nivel local”, cod proiect 1.1.005, postat în data de 26.10.2016

          Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) derulează în perioada 01 iunie 2016-31 august 2017 proiectul „Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI la nivel local”, cod proiect 1.1.005. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.
         Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) derulează în perioada iunie 2016-august 2017 proiectul „Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI la nivel local”, cod proiect 1.1.005.
         Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea capacității administrației publice de a realiza implementarea și absorbția eficace și eficientă a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI), sprijinind totodată, procesul de implementare şi aplicare a legislaţiei UE în domeniul ajutoarelor de stat. Obiectivul specific al proiectului este reprezentat de formarea orizontală în domeniul ajutorului de stat pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, respectiv pentru un număr de 378 de persoane din administraţia publică locală.
           În urma derulării în perioada 06-21 octombrie 2016 a procedurii de recrutare și selecție a formatorilor pentru Modulul de formare în domeniul ajutorului de stat, nu a fost acoperit numărul necesar de formatori (respectiv 6 persoane), fiind  declarați admiși un număr de 5 candidați.
           Astfel, pentru acoperirea celor 3 sesiuni de formare derulate în perioada martie - iulie 2017, aferente Modulului de formare în domeniul ajutorului de stat, rămase neacoperite de numărul de candidați declarați admiși la precedent procedură, conform Procesului verbal pentru recrutarea și selecția formatorilor nr. 54492/19.10.2016, se consideră necesară:
         recrutarea și selecția unui (1) formator, căruia îi vor fi alocate, 3 sesiuni de formare,
         recrutarea și selecția unui număr maxim de 3 formatori care vor constitui, după caz, lista de rezervă.
         Modulul de formare se va derula în perioada martie –iulie 2017, în două localități situate în centrul ţării respectiv, în judeţul Braşov, având ca grup țintă angajați din cadrul administrației publice locale și din cadrul instituțiilor prefectului.
          În vederea acoperirii celor 3 sesiuni de formare rămase neacoperite de numărul de candidați declarați admiși la precedenta procedură, conform Procesului verbal pentru recrutarea și selecția formatorilor nr. 54492/19.10.2016, se consideră necesară:
recrutarea și selecția unui (1) formator, căruia îi vor fi alocate, 3 sesiuni de formare,
recrutarea și selecția unui număr maxim de 3 formatori care vor constitui, după caz, lista de rezervă pentru toate cele 18 sesiuni de formare ale modulului.
          În situația în care nici după reluarea procedurii de recrutare și selecție în vederea acoperirii necesarului de formatori pentru cele 18 sesiuni de formare, nu există un număr suficient de formatori selectați, astfel încât să se poată realiza acoperirea  întregului necesar de sesiuni de formare, sesiunile rămase nealocate vor fi redistribuite formatorilor selectați în cadrul primei procedurii, conform Procesului verbal pentru recrutarea și selecția formatorilor nr. 54492/19.10.2016. Redistribuirea fiecărei sesiuni de formare se va realiza în baza punctajelor obținute conform clasamentului, precum și a exprimării disponibilității pentru alocarea sesiunii suplimentare.
          În situația în care, din motive independente de ANFP ( inclusiv modificări ale legislației în vigoare), intervin cauze de natură să conducă la suspendarea procedurii de recrutare și selecție a formatorilor pentru Modulul de formare în domeniul ajutorului de stat, sesiunile rămase nealocate vor fi redistribuite formatorilor selectați în cadrul procedurii anterioare, conform Procesului verbal pentru recrutarea și selecția formatorilor nr. 54492/19.0.2016. Redistribuirea fiecărei sesiuni de formare se va realiza în baza punctajelor obținute conform clasamentului, precum și a exprimării disponibilității pentru alocarea sesiunii suplimentare.

Detalii privind depunerea dosarului de candidatură/înscriere precum și referitoare la procedura de recrutare și selecție sunt prezentate în documentele următoare:

Anunțul privind recrutarea și selecția formatorilor (persoană fizică) în vederea completării numărului necesar de formatori;
Metodologia pentru derularea procesului de recrutare și selecție a formatorilor în vederea completării numărului necesar de formatori;
Calendar derulare procedură  în vederea completării numărului necesar de formatori;
Formular de înscriere;
Curricula /tematica orientativă;
Model CV European.

Persoanele interesate sunt invitate să-şi depună candidatura individual, (personal sau prin intermediul poștei), în plic sigilat, în conformitate cu prevederile menționate în cadrul metodologiei, până la data de 01 noiembrie 2016, ora 16.30  la Registratura instituţiei din Bdul. Mircea Vodă, nr. 44, Tronson III, Sector 3, Bucureşti.

Depunerea dosarului de candidatură se va face în plic închis, ce va conține, pe lângă documentele deja menționate în cadrul anunțului, și un OPIS asumat de către candidat. Pe plic se va regăsi:
         Mențiunea ”Pentru Procedura de recrutare și selecție a formatorilor aferenți Modulului de formare în domeniul ajutorului de stat implementat în cadrul proiectului cod 1.1.005”;
         Numele și prenumele candidatului - scris cu majuscule, precum și localitatea de domiciliu.
Nerespectarea formatului de depunere, respectiv plic închis cu mențiunile de mai sus, atrage după sine neconformitate administrativă și declararea candidaturii

 

Rezultatele etapei de evaluare a dosarelor depuse în cadrul activității de recrutare și selecție a formatorilor (persoane fizice) în vederea completării numărului necesar de formatori pentru Modulul de formare în domeniul ajutorului de stat în cadrul proiectului „Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI la nivel local”, cod proiect 1.1.005 (Afişat astăzi 02.11.2016, ora 15.40)