Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Phare 2004/016-772.01.03.01.02

PHARE 2004/016-772.01.03.01.02  Implementarea Reformei Funcţiei Publice (asistenţă tehnică)

OBIECTIV/ SCOP

Contribuirea la implementarea cu succes a reformei în administraţia publică din România prin stabilirea unui corp al
funcţionarilor publici stabil şi neutru din punct de vedere politic


CONTRACTORI

Consorţiu format din AAM Management Information Consulting Ltd, Mercer Human Resources Ltd (Ungaria) şi Soluziona SA (Republica Moldova)

BUGET

1,760.552 EURO

PERIOADA DE DERULARE

12 luni: decembrie 2006-noiembrie 2007


STRUCTURA

Componenta 1: Revizuirea sistemelor de selecţie, evaluare şi promovare bazate pe merit şi performanţă şi implementarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea acestora

Componenta 2: Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale ANFP

Componenta 3: Implementarea strategiei sistemului informaţional

Componenta 4: Implementarea noului sistem de salarizare pentru funcţionarii publici

REZULTATE

Printre realizările proiectului se numără:

 • Studiu privind legislaţia curentă, elaborat în vederea identificării lipsurilor şi pentru propunerii de recomandări;
 • Raport asupra Planului Naţional de Ocupare;
 • Studiu privind îmbunătăţirea sistemului de selecţie, evaluarea performanţelor şi promovare al funcţionarilor publici existent;
 • Studiu privind metodologia generală pentru analiza nevoilor de instruire, identificarea nevoilor şi a potenţialilor grupuri-ţintă pentru instruire, materiale seminar;
 • Standarde Ocupaţionale pentru fiecare funcţie publică şi Metodologia standardelor ocupaţionale: liniile direcţionale despre pregătirea standardelor ocupaţionale- elaborată;
 • Vizite de studiu (Study tour) realizate;
 • Manual despre evaluarea impactului de reglementare (RIA);
 • Elaborarea şi aplicarea unui sondaj de opinie privind comunicarea institutionala şi raport realizat privind rezultatele acestui sondaj;
 • Strategia de Comunicare a ANFP 2007;
 • Broşură bilingvă de prezentarea a ANFP editată în 1500 copii;
 • Glosar de Termeni pentru Funcţia Publică român-englez;
 • Revista profesională –pilot- pentru funcţionarii publici publicată în 500 de copii;
 • Eveniment public organizat în Bucureşti pentru aproximativ 100 participanţi;
 • Recomandări pentru acceptanţa livrabilelor privind strategia sistemului informaţional al ANFP;
 • Matricea indicatorilor de performanţă pentru funcţiile publice;
 • Recomandări privind sistemul unitar de salarizare;
 • Studiu realizat despre îmbunătăţirea sistemului unitar de salarizare;
 • Recomandări pentru redactarea legislaţiei secundare a sistemului unitar de salarizare;
 • Studiu comparativ asupra sistemelor de pensii în statele membre ale UE şi recomandări pentru sistemul viitor de pensii din cadrul sistemului de funcţiei publice din România. 

Materiale:
- Studiu comparativ al pensiilor europene
Recomandări privitoare la un viitor sistem de pensii în serviciul public românesc
- Metodologia generală a necesarului de instruire pentru personalul de RU din instituţiile publice
- Glossary of terms - Glosar de termeni
Raport final AAM
- Revista funcţionarilor publici (2007)
- Ghid de evaluare a impactului reglementării​