Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei româneşti în vederea realizării descentralizării financiare”- PHARE RO 2002/IB/OT-01

ANFP a colaborat în desfăşurarea proiectului de înfrăţire instituţională PHARE RO 2002/IB/OT-01 derulat de Ministerul
Administraţiei şi Internelor prin UCRAP, în parteneriat cu Ministerul francez de Interne, cu Ministerul francez de Finanţe şi cu Bundesakademie din Ministerul german de Interne, intitulat „Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei româneşti în vederea realizării descentralizării financiare”.

Rolul ANFP a constat în sprijinirea derulării componentei de formare a proiectului.