Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

PHARE 2006/018-147.01.02/02/DEM 21 - Carta cetăţenilor – grantOBIECTIV/SCOP

Creşterea rolului societăţii civile în promovarea principiilor bunei guvernări şi ale participării cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor la nivel local -în judeţele Cluj, Mehedinţi, Tulcea, Vaslui şi din Municipiul Bucureşti, elaborarea Cartei Cetăţenilor şi dezvoltarea sistem de premiere a bunelor practici de atragere a cetăţenilor la procesul de reformare instituţională şi transparenţă decizională.

Consolidarea capacităţii autorităţilor şi a instituţiilor publice locale  de a produce o reformare instituţională reală, transparentă şi centrată pe nevoile cetăţenilor.

 

PARTENERI

Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21

Societatea Română de Radiodifiziune

 

BUGET

56 280 Euro

4 000 Euro -cofinantare ANFP

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

10 luni : decembrie 2008 – octombrie 2009 

REZULTATE

 •  1200 de cetăţeni intervievaţi relativ la gradul lor de satisfacţie privind serviciile de care beneficiază; 1000 de funcţionari publici incluşi în procesul de autoevaluare
 • 30 de funcţionari publici informaţi în legătură cu metodologia Cărţii Căţenilor şi pregătiţi pentru a o produce;
 • 30 de voluntari, reprezentanţi ai societăţii civile implicaţi în actul de eficientizare a dialogului autorităţilor cu cetăţenii şi atragere a acestora la politicile publice;
 • emisiuni integrate în Dosarele Integrării Europene, realizată de SRR 
 • 2000 de pliante şi  1000 de afişe utilizate pentru diseminarea proiectului şi informarea cetăţenilor;
 • 2 rapoarte elaborate pe baza interviurilor cu cetăţenii şi respectiv autoevaluării realizate de către funcţionarii publici, tipărite în câte 500 exemplare fiecare;
 • sistem de identificare şi promovare a bunelor practici în domeniul bunei guvernări la nivel local în care sunt incluşi cetăţenii şi societatea civilă - instituit şi diseminat la nivel naţional;
 • bază de date interactivă pentru promovarea şi schimbul de bune practici - realizată
 • Promovarea bunelor practici prin intermediul Ghidului de bune practici - produs în format electronic şi diseminat prin 300 de DVD-uri;
 • 9 premii acordate celor mai bune proiecte de bună practică;
 • Conferinţei finale a proiectului - prezentarea experienţei obţinute prin proiect de către 15 noi instituţii şi autorităţi publice locale în scopul diseminării acesteia;
 • 2 conferinţe de presă au asigurat vizibilitatea proiectului.

Materiale:


- Raportul funcţionarilor
- Raportul voluntarilor
- Ghid de bune practici