Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

PHARE 2005/017-553-01.03.01

PHARE 2005/017-553-01.03.01– Modernizarea managementului resurselor umane în cadrul funcţiei publice din România (asistenţă tehnică)

OBIECTIV/ SCOP
La nivelul administraţiei publice: sporirea capacităţii de coordonare dintre ANFP şi departamentele HR din cadrul administraţiei centrale şi locale, pentru a implementa în mod eficient modificările legislative privind funcţia publică şi pentru a asigura un transfer corespunzător al cunoştinţelor profesionale la nivel local.

La nivelul ANFP:  îmbunătăţirea aptitudinilor personalului ANFP de a administra resursele umane din funcţia publică, în
lumina responsabilităţilor sale revizuite derivând din legea 188/1999 republicată.


CONTRACTOR
European Consultants Organisation – ECO (Belgia)
East West Consulting – EWC şi Hulla & Co Human Dynamics


BUGET
1.138.000 Euro


PERIOADA DE IMPLEMENTARE
12 luni: noiembrie 2007 - noiembrie 2008


STRUCTURA PROIECTULUI

Componenta 1
Sisteme şi proceduri pentru funcţiile de evaluare, monitorizare şi control stabilite în Statutul Funcţionarilor Publici sunt
dezvoltate în cadrul ANFP şi puse în practică, prin întărirea capacitaţii ANFP de a gestiona propriile responsabilităţi, revizuite, în domeniul Managementului Resurselor Umane.

Componenta 2
Politicile publice privind managementul resurselor umane în Administraţia Publică din România sunt dezvoltate şi implementate, şi un sistem de coordonare şi monitorizare este pus în practică prin întărirea mecanismului de coordonare inter-instituţional în sectorul managementului resurselor umane pentru a asigura un transfer optim de Know – how la nivel
local.

Componenta 3
Mecanisme şi proceduri pentru asigurarea transparenţei şi răspunderii în cadrul funcţiei publice sunt dezvoltate şi
implementate.


REZULTATE

Printre realizările proiectului se numără:

 • Raport comparativ referitor la sistemul de management existent în diferite instituţii publice similare cu ANFP, din ţările membre ale UE, şi furnizarea de recomandări în vederea îmbunătăţirii sistemului de management al ANFP - întocmit
 • Ghid cuprinzând standarde, indicatori şi metodologii de evaluare pentru monitorizarea şi controlul aplicării legislaţiei
  relevante în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici din Administraţia Publică din România
  - realizat
 • 4000 de exemplare din Ghidul de bune practici în domeniul managementului resurselor umane în cadrul administraţiei publice din România (realizat în limbile română şi engleză) - publicare şi diseminare către beneficiarii de la nivel central şi local
 • Instruirea experţilor ANFP în pregătirea planurilor de instruire şi furnizarea de instruire specializată - realizate
 • Dezvoltarea şi întărirea abilităţilor personalului ANFP în vederea elaborării şi evaluării de  studii/sondaje de opinie, realizarea analizelor de evaluare a impactului şi a studiilor de fezabilitate pe diferite probleme legate de funcţia publică – realizate
 • Baza de date a consilierilor etici administraţia publică românească şi curricula pentru perfecţionarea acestora - realizate
 • Baza de date pentru responsabilii de resurse umane din administraţia publică românească, instruirea lor şi constituirea unei pagini de internet pentru aceasta reţea – realizate
 • Sesiuni de instruire şi evenimente de întărire a capacitaţii organizaţionale – organizate
 • Sondaj de opinie în scopul măsurării nivelul de satisfacţie al personalului ANFP – realizat
 • Analiza Necesarului de instruire şi a Metodologiei aferente acesteia – elaborată
 • Raport consolidat privind politicile de resurse umane - elaborat
 • Studiu de impact pentru evaluarea implementării reţelei consilierilor etici, în scopul investigării utilităţii acestei reţele - elaborat
 • 4000 de exemplare (limba Română şi Engleză) din ghidul de bune practici, în domeniul managementului resurselor umane în cadrul administraţiei publice din România - întocmire, publicare
 • Bază de date referitoare la  bunele practici care să fie pusă site-ul ANFP şi actualizată periodic -  întocmire şi diseminare
 • Instruirea reprezentanţilor departamentelor de resurse umane în legătură cu noile responsabilităţi ce incumbă din amendamentele aduse legislaţiei funcţiei publice şi întocmirea documentelor specifice privind organizarea şi dezvoltarea unui program complex de management al resurselor umane – realizat
 • Conferinţa internaţională „Inovaţie si calitate in sectorul public”[1] la care au participat reprezentanţi EUPAN, în scopul schimbului de opinii şi practici pe subiecte legate de managementul resurselor umane - organizată în data de 18 septembrie 2008, la Hotel Marriott Bucureşti
 • Mecanism de calcul pentru corelarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice cu bugetul de stat - elaborat 

 

[1] cu această ocazie, s-a organizat un concurs de bune practici. au fost transmise 47 de proiecte, din care au fost
selectate un număr de 23 proiecte care au fost incluse in ghidul de bune practici, care a fost diseminat in cadrul conferinţei.

Materiale:
- Managementul eticii în funcţia publică - studiu comparativ
- Ghid al cazurilor de bună practică
- Ghid monitorizare, evaluare, control
Scurtă analiză comparativă a statutului şi competenţelor consilierilor de etică

Prezentări conferinţa internaţională "Inovaţie şi calitate în sectorul public": 
- Elke Loeffler
- Francisco Cardona
- Gordana Zurga
- Michael Kallinger
Tore Martin Bredal