Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

PHARE 2004/016-772.01.02/03 - Observatorul instituţiei prefectului- grant

OBIECTIV/ SCOP

Creşterea gradului de implicare a societăţii civile în asigurarea unei bune guvernări la nivel local, bazate pe respectul legii şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor, precum şi a eficienţei şi profesionalismului instituţiei prefectului, asigurând neutralitatea acesteia faţă de puterea politică, conform prevederilor Legii 340/2004 prin:

 • Monitorizarea implementării legislaţiei specifice privind neutralitatea instituţiei prefectului în judeţele Arad, Constanţa, Harghita, Iaşi şi în Municipiul Bucureşti, prin înfiinţarea Observatorului instituţiei prefectului, ca structură a societăţii civile;
 • Implicarea cetăţenilor în actul de guvernare locală prin iniţierea a 20 consultări cu 370 de reprezentanţi ai societăţii civile şi ai instituţiilor publice deconcentrate;
 • Transferul de expertiză si know-how în exercitarea funcţiei prefectului din două state ale UE: Italia si Franţa;
 • Perfecţionarea activităţii instituţiei prefectului prin transferul de informaţii şi schimbul de experienţă  şi bune practici între cei
  83 de înalţi funcţionari publici, prefecţi şi subprefecţi;
 • Diseminarea experienţei obţinute în alte 10 judeţe, prin intermediul a 10 organizaţii neguvernamentale. 

 

PARTENERI

Asociaţia “Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21

Societatea Română de Radiodifuziune 

BUGET

57 510 Euro 

4 000 Euro - cofinantare ANFP

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

noiembrie 2006 – noiembrie 2007 

 

REZULTATE 

 • Sondaj de opinie: „ Administraţia publică şi neutralitatea funcţiei publice de prefect” – elaborat şi diseminat
 • 30 de voluntari, instruiţi pentru a acţiona ca observatori ai funcţiei prefectului - realizat
 • 20 de consultări cu 370 de reprezentanţi ai societăţii civile şi ai instituţiilor publice deconcentrate pentru identificarea aspectelor problematice în implementarea Legii 340/2004, precum şi a soluţiilor optime pentru depolitizarea funcţiei prefectului – realizate
 • 30 de instituţii deconcentrate ale ministerelor şi ale administraţiei publice selectate spre a servi drept model în actul de guvernare independent de factorul politic – realizat
 • 6 emisiuni integrate în  emisiunea Dosarele Integrării Europene realizată de SRR
 • Rapoartele monitorilor şi voluntarilor în cadrul “Observatorul funcţiei publice de prefect” - elaborate
 • Ghid de bune practici – cuprinzând atribuţiile prefectului şi ale subprefectului ca înalţi funcţionari publici şi drepturile
  societăţii civile în relaţiile cu aceştia - elaborat

Materiale:
- Ghid bune practici
- Raport monitori (1)
- Raport monitori (2)
- Raport final
- Sondaj IRSOP: Cât de neutră este funcţia publică
Politici etice : mecanisme şi instrumente

Materiale:
- Manual de proceduri etice în administraţia publică
- Card punctaj Consiliul Judeţean,Consiliul Local, Instituţia Prefectului