Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

PHARE 2003/005-551.01.05/04- Transparenţă şi etică în administraţia publică - grant

OBIECTIV/ SCOP

Contribuţia la creşterea calităţii funcţiei publice la nivel local in vederea satisfacerii nevoilor şi a cerinţelor cetăţenilor şi ale comunităţii prin:

Instituirea unor mecanisme de monitorizare de către societatea civilă a implementării legislaţiei specifice privind funcţia publică şi funcţionarii publici şi încurajarea voluntariatului în beneficiu comunităţii;

Asigurarea transparenţei decizionale a autorităţilor publice, prin implicarea corpului de observatori publici;

Cunoaşterea şi respectarea de către funcţionarii publici a normelor de conduită profesională;

Instituirea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici şi autorităţile administraţiei publice;

 

PARTENERI

Asociaţia “Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21

Televiziunea Naţională - TVR

 
BUGET

67.442 Euro

4850 Euro -cofinanţare ANFP 

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

12 luni: octombrie 2005- octombrie 2006

 
REZULTATE

Prin intermediul proiectului au fost obţinute următoarele rezultate:

  • corp de observatori publici constituit, având ca principală atribuţie monitorizarea funcţiei publice, până în decembrie 2006; 
  • 36 de funcţionari publici formaţi ca şi Consilieri de etică - din cadrul departamentelor de Resurse Umane sau comunicare şi relaţii publice de la nivelul structurilor  administraţiei publice locale (prefectură, consiliu judeţean, consiliu local) din cadrul celor 4 locaţii în care s-a desfăşurat proiectul (Bucureşti şi judeţele Bacău, Timiş şi Prahova);
  • sondajul de opinie “Percepţia funcţiei publice de către cetăţeni” – elaborat şi diseminat
  • Manualul de proceduri pentru implementarea Codului de conduită - elaborat
  • 16 dezbateri publice organizate la TVR, tematica acestora urmărind normele generale de conduită profesională a funcţionarilor publici - realizate
  • „Ziua porţilor deschise”, în scopul creării oportunităţii de cunoaştere reciprocă şi instituirii unui sistem mai bun de comunicare între funcţionarii publici şi cetăţeni - organizate
  • conferinţa finală cu tema ”O nouă mentalitate în exercitarea funcţiei publice” - organizată

 

Materiale:


- Percepţia funcţiei publice de către cetăţeni
- Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită
- Transparenţa actului decizional şi participarea cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor - Raportul monitorilor
- Principiile etice şi normele de conduită în funcţia publică - Raportul monitorilor