Obiective

 
Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, pentru anul 2017, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a stabilit următoarele obiective:

1. Dezvoltarea capacităţii ANFP necesară asigurării managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici
1.1. Eficientizarea procesului de management al funcţiei publice şi al funcţionarilor publici la nivel strategic, instituţional şi legislativ
1.2. Dezvoltarea de programe de formare specializată şi perfecţionare profesională care să răspundă cerinţelor de reformă ale administraţiei publice româneşti
1.3. Continuarea procesului de gestionare a fondurilor externe în vederea modernizării managementului funcţiei publice precum şi a îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice furnizate de administraţia publică.

2. Consolidarea imaginii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ca partener de încredere la nivel naţional şi internaţional
2.1. Consolidarea comunicării interinstituţionale
2.2. Promovarea rolului şi a atribuţiilor ANFP