Misiune şi valori

 
Misiunea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici constă în dezvoltarea unui corp al funcţionarilor publici profesionist, bine pregătit, neutru din punct de vedere politic şi capabil să asimileze şi să îşi însuşească standardele de performanţă de la nivelul Uniunii Europene, în scopul eficientizării administraţiei publice şi îmbunătăţirii raporturilor dintre administraţie şi principalii săi beneficiari, cetăţenii.
 
Activitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vizează de asemenea autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, funcţionarii publici, mass-media, organizaţiile sindicale, organizaţiile naţionale şi internaţionale, precum şi alte instituţii străine similare Agenţiei.
 
În demersurile sale de a promova performanţa în administraţia publică, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici consideră drept resursă strategică factorul uman, având la bază orientarea spre schimbare şi dorinţa de perfecţionare continuă.
 
Valori 
•Transparenţa actului administrativ;
•Onestitatea şi integritatea în exercitarea funcţiei publice;
Respect faţă de cetăţean şi orientarea administraţiei publice către nevoile acestuia;
Profesionalism şi inovaţie în exercitarea funcţiei publice;
•Calitatea serviciilor publice;
Imparţialitatea şi obiectivitatea în activitatea funcţionarilor publici;
•Respectarea normelor eticii şi deontologiei profesionale;
Flexibilitate, adaptabilitate şi dinamism;
•Comunicare eficientă inter si intra-instituţională.