Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Managementul resurselor umane din administrația publică, pe agenda discuțiilor ANFP, SGG și Banca Mondială

Marți, 24 aprilie 2018, Vasile – Felix Cozma, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici a participat alături de vicepreședintele Andreea Arcan și de alți colegi din cadrul instituției, la o întâlnire cu experți ai Băncii Mondiale și cu reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului.

 
Întâlnirea s-a derulat în contextul proiectului Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică  cod SIPOCA 136, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, implementat de Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu  Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Scopul acestei acțiuni a fost acela de a stabili cu reprezentanții Băncii Mondiale  detaliile colaborării care urmează să se desfășoare pe unele activități ale proiectului.
În cadrul activităților, experții Băncii Mondiale vor lucra în colaborare cu reprezentați ai partenerilor în proiect, misiunea lor principală fiind aceea de a realiza o analiză cu privire la situația actuală a managementului resurselor umane în administrația publică și un studiu privind cadrul legal și instituțional existent în domeniul resurselor umane.

Principalele aspecte urmărite în cadrul misiunii și în cadrul studiului mai sus-menționat se referă la: rolul, mandatul și relația ierarhică ale ANFP și MMJS, practicile în domeniul managementului resurselor umane în vigoare, stadiul reformelor actuale, provocări majore în domeniul managementului resurselor umane, necesități și așteptări de dezvoltare din partea instituțiilor publice, nivelul de productivitate și politici de motivare a funcționarilor publici.

 „Mulțumesc Secretariatului General al Guvernului și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, pentru buna colaborare în acest proiect, convins fiind de faptul că astfel de parteneriate, menite să încurajeze cooperarea interinstituțională, aduc plusvaloare oricărui demers realizat, fiind totodată un element cheie în procesul de dezvoltare a administrației publice. În același timp, îmi exprim deplina încredere în experiența și expertiza colegilor de la Banca Mondială, pe care îi asigur de tot sprijinul nostru în ducerea la bun sfârșit a misiunii în cadrul acestui proiect”, a subliniat președintele ANFP.

Discuțiile cu reprezentanții Băncii Mondiale vor continua și mâine, la sediul ANFP, la nivel tehnic.
                                                             ***
Reamintim, scopul proiectului este acela de a dezvolta sistemul de management strategic integrat al resurselor umane astfel încât acestea să poată asigura suportul necesar unei administrații publice moderne, performante, inclusive și inovative.
Detalii suplimentare despre proiect pot fi consultate, accesând pagina proiectului, pe site-ul ANFP, www.anfp.gov.ro, secțiunea Proiecte/ Proiecte în implementare.