Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Invitaţie de participare


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
are plăcerea să vă invite la programele de formare în domeniul eticii derulate în cadrul proiectului „ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație”, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741.

Proiectul își propune să dezvolte capacitatea autorităților și a instituțiilor publice de a promova valori precum cinste, probitate, onestitate, în special prin creşterea transparenţei, a gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o cultură a responsabilităţii.

Perioada de înscriere a participanților la sesiunile de formare, pentru locurile rămase disponible pentru APELUL 2, se prelungeşte până la data de 24 mai, pentru următoarele regiuni de dezvoltare:

Programele de formare se vor organiza pentru un grup țintă de 400 de persoane, după cum urmează:
    • 100 de consilieri de etică – ÎNSCRIERE ÎNCHISĂ

    • 100 de funcționari publici, potențiali consilieri de etică - DESCHIS PENTRU ÎNSCRIERE – APEL 2!

    Regiunile de dezvoltare în cadrul cărora sunt disponibile locuri: 
    Regiunea de dezvoltare București – Ilfov (municipiul București și județul Ilfov)
    Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman)
    Regiunea de dezvoltare Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea)
    Regiunea de dezvoltare Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj)
    Regiunea de dezvoltare Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu)
    Regiunea de dezvoltare Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș)

    150 de funcționari publici cu atribuții de management - DESCHIS PENTRU ÎNSCRIERE– APEL 2! 

    Regiunile de dezvoltare în cadrul cărora sunt disponibile locuri: 
    Regiunea de dezvoltare București – Ilfov (municipiul București și județul Ilfov)

    • 50 de conducători de instituții, demnitari și/sau aleși locali - DESCHIS PENTRU ÎNSCRIERE – APEL 2! 

    Regiunile de dezvoltare în cadrul cărora sunt disponibile locuri:
    Regiunea de dezvoltare București – Ilfov (municipiul București și județul Ilfov)
    Regiunea de dezvoltare Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea)
    Regiunea de dezvoltare Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj)

Prin activităţile de formare, proiectul urmărește să dezvolte noi competențe, nu doar consilierilor de etică desemnați, dar și potențialilor consilieri de etică, prin utilizarea unor metode de învățare care implică atât dezvoltarea competențelor, cât și utilizarea efectivă a acestora la locul de muncă, prin intermediul unor comunități de practică.

Mai mult, formarea se adresează și palierului managerial din administrația publică, funcționari publici cu funcție de conducere, înalți funcționari publici și conducători ai entităților publice care au calitatea de demnitar sau ales local, vizând atât dezvoltarea de competenţe manageriale şi de leadership în domeniul eticii, cât și dezvoltarea capacității de a identifica resurse și metode de sprijinire în desfășurarea în bune condiții a activităților specifice consilierilor de etică, precum și a activităților destinate prevenirii incidentelor de integritate.

Astfel, în perioada iunie-septembrie 2019, se vor derula 3 programe de formare, în cadrul cărora vor fi organizate 16 sesiuni de formare (a se vedea detaliile mai jos). Sesiunile se vor desfășura pe parcursul a 5 zile fiecare, în locații din județul Brașov sau Prahova. Mai multe informații despre perioadele exacte și locații vor fi comunicate ulterior. Toate cheltuielile privind participarea sunt suportate din bugetul proiectului.

În perioada 21 martie - 10 aprilie 2019 s-a derulat primul apel de înscriere a participanţilor la sesiunile de formare și au fost ocupate locurile pentru programul de formare adresat consilierilor de etică.

 Detalii programe de formare:

1. PROGRAMUL-PILOT DE FORMARE PENTRU CONSILIERI DE ETICĂ ȘI POTENȚIALI CONSILIERI DE ETICĂ cu tematica dezvoltării de competențe pentru exercitarea atribuțiilor de consilier de etică

Programul va fi organizat pe două module și se adresează unui număr de 200 de participanți din toate zonele ţării, după cum urmează:

Modul 1: Program de formare pentru 100 de consilieri de etică în funcție – ÎNSCRIERE ÎNCHISĂ
Modul 2: Program de formare pentru 100 de funcționari publici care ar dori să îndeplinească și se califică pentru funcția de consilier de etică - DESCHIS PENTRU ÎNSCRIERE – APEL 2!

Obiectivele formării:
1. Dobândirea de competenţe necesare pentru cunoaşterea şi înţelegerea cadrului conceptual, legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii, prevenirii şi combaterii corupţiei în organizaţii
2. Dobândirea competenţelor specifice legate de cunoaşterea şi aplicarea în organizaţiile din care fac parte, în calitate de consilieri de etică, a instrumentelor şi politicilor de promovare a eticii şi de prevenire a corupţiei
3. Identificarea de resurse și metode noi de îndeplinire adecvată a funcției de consilier de etică

Ulterior finalizării celor două module, cursanții certificați își vor continua formarea în cadrul a trei comunități de practică, organizate la nivel de administrație publică centrală, județeană și locală. Comunitățile de practică au ca obiectiv principal învățarea aplicată, interactivă și colaborativă, fiind concepute ca o urmare a instruirii față-în-față, care să faciliteze membrilor posibilitatea punerii în practică a unor concepte abstracte și/sau teoretice deja cunoscute. Acestea se vor desfășura, în cea mai mare parte a lor, în mediul online, dar vor avea loc și 9 întâlniri față în față (câte 3/comunitate de practică). Astfel, fiecare comunitate va avea câte 3 întâlniri față în față, cu durata de o zi, dintre care 3 întâlniri în București și 6 în locații situate în județul Brașov sau Prahova (care vor fi comunicate ulterior).

2. PROGRAMUL DE FORMARE PENTRU MANAGERII DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ cu tematica dezvoltării unor competenţe manageriale şi de leadership pe probleme de etică şi management al comportamentelor personalului din subordine - DESCHIS PENTRU ÎNSCRIERE – APEL 2!

Programul se adresează unui număr de 150 funcţionari publici de conducere și înalţi funcţionari publici din toate zonele ţării.

Obiectivele formării:
1.
Dobândirea de competenţe necesare pentru cunoaşterea şi înţelegerea cadrului conceptual, legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii, prevenirii şi combaterii corupţiei în organizaţii
2. Dobândirea competenţelor specifice legate de cunoaşterea şi aplicarea în organizaţiile din care fac parte, în calitate de manageri aparținând palierului tehnic, a instrumentelor şi politicilor de promovare a eticii şi de prevenire a corupţiei, precum și a unor competențe specifice de comunicare și leadership
3. Identificarea de resurse și metode noi de sprijinire a activității consilierilor de etică și de exercitare corespunzătoare a funcției proprii.


3. PROGRAMUL DE FORMARE PENTRU CONDUCĂTORI DE INSTITUŢII CARE AU CALITATEA DE DEMNITAR SAU DE ALES LOCAL cu tematica dezvoltării de competenţe manageriale şi de leadership pe probleme de etică şi management al comportamentelor personalului din autorităţi şi instituţii publice - DESCHIS PENTRU ÎNSCRIERE – APEL 2!

Programul se adresează unui număr de 50 demnitari - miniștri, miniștri delegați, secretari de stat, subsecretari de stat și funcțiile asimilate acestora şi aleşi locali - primari, viceprimari, primarul general al municipiului București, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene, astfel cum sunt definiți în actele normative incidente administrației publice locale, din toate zonele ţării.

Obiectivele formării:
1. Dobândirea de competenţe necesare pentru cunoaşterea şi înţelegerea cadrului conceptual, legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii, prevenirii şi combaterii corupţiei în organizaţii
2. Dobândirea competenţelor specifice legate de cunoaşterea şi aplicarea, în organizaţiile conduse, a instrumentelor şi politicilor de promovare a eticii şi de prevenire a corupţiei
3. Dezvoltarea de competențe de leadership în promovarea eticii și integrității în autorități și instituții publice

În scopul eficientizării impactului formării, ANFP încurajează înscrierea în program a unei persoane pe fiecare categorie de grup țintă, din cadrul aceleiași entități publice, cu specificația că, în acest context, consilierii de etică și potențialii consilieri de etică vor fi considerați ca făcând parte din aceeași categorie (dat fiind faptul că doar entitățile publice care nu au desemnat un consilier de etică pot beneficia de formarea unui funcționar ca potențial consilier de etică)

Pentru înscrierea la sesiunile de formare trebuie îndeplinite obligatoriu condițiile specifice descrise în :

Metodologia privind selecția participanților

Înscrierea la sesiunile de formare disponibile se va face pe baza unui formular de încriere, însoțit de consimțământul privind prelucarea datelor cu caracter personal, disponibile mai jos,

Formularde înscriere
Consimțământul privind prelucrarea datelor cucaracter personal

Pentru înscrieri, vă rugăm să transmiteți formularul de înscriere semnat și aprobat și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnat EXCLUSIV la adresa de e-mail: formare.etica@anfp.gov.ro

! ATENȚIE
    • Vă rugăm să citiți cu atenție metodologia de selecție, politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal (disponibile mai jos)
    • Vă rugăm să completați cu atenție TOATE rubricile care se adresează grupului țintă al modulului la care vă înscrieți, inclusiv data și semntătura participantului, precum și semnătura și ștampila conducătorului instituției

Precizăm că se poate înscrie o singură persoană /categorie de grup țintă/ instituție, respectiv:

    • UN SINGUR FUNCȚIONAR PUBLIC - POTENȚIAL CONSILIER DE ETICĂ din cadrul unei entități publice și DOAR dacă în cadrul entității publice respective nu este desemnat un consilier de etică
    • UN SINGUR FUNCȚIONAR PUBLIC CU ATRIBUȚII DE MANAGEMENT din cadrul unei entități publice
    • UN SINGUR DEMNITAR sau ALES LOCAL din cadrul unei entități publice

Informații privind politicile de confidențialitate privind prelucarea datelor cu caracter personal: 
 
Politica de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Persoana de contact: Diana Stănculescu, Director Programe Perfecționare, ARGO Professional Training, inscriere@argotraining.ro.

Vă mulţumim pentru interesul acordat și vă așteptăm cu drag la cursuri!_________________________________________________________________________
Pentru informații generale despre acest proiect, persoana de contact din partea ANFP este Adriana Cîrciumaru, manager proiect, e-mail : adriana.circiumaru@anfp.gov.ro
Proiectul „ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație”, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741, este implementat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.