Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Inscriere online modul in domeniul ajutorului de stat

ÎNSCRIERE ONLINE

LA MODULUL DE FORMARE ÎN DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) derulează în perioada iunie 2016-august 2017 proiectul ”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local”, cod proiect 1.1.005.

 

Obiectivul specific al proiectului este reprezentat de formarea orizontală în domeniul ajutorului de stat pentru potențialii beneficiari și beneficiarii ai Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI), respectiv pentru un număr de 378 de persoane din administrația publică locală.

 

Grupul țintă:

·         2 reprezentanți din cadrul Instituțiilor prefectului (41 județe + municipiul București)

·         2 reprezentanți din cadrul Consiliilor județene (41 de instituții)

·         5 reprezentanți din cadrul administrației publice locale (câte 5 per județ + 7 de la nivelul Municipiului București)

 

DETALII MODUL DE FORMARE

 

Perioadă: aprilie – iulie 2017

Locație: județul Brașov

Număr grupe/sesiuni: 18 sesiuni de formare a câte 5 zile fiecare

 

Costurile cu privire la instruire, cazare, masă și asigurarea pauzelor de lucru aferente derulării sesiunilor de formare sunt susținute din bugetul proiectului. Cheltuielile de transport ale participanților nu vor fi decontate din bugetul proiectului.

 

CINE SE POATE ÎNSCRIE

 

Doar persoanele nominalizate de către conducătorul instituției în care își desfășoară activitatea, ca urmare a primirii din partea ANFP a unei invitații de participare la sesiunile de formare din cadrul acestui modul, respectiv:

·         persoane cu atribuții în domeniul ajutorului de stat, precum și implicate în gestionarea fondurilor europene și/sau care au atribuții/ desfășoară activități cu incidență asupra domeniului ajutorului de stat;

·         angajați în cadrul instituțiilor prefectului implicate în activitatea de verificare a legalității actelor administrative emise de autoritățile publice locale;

·         și/sau persoane din cadrul instituțiilor și autorităților administrației publice locale care să îndeplinească roluri conform definiției: “persoane implicate în procesul de elaborare, monitorizare, controlul aplicării unor acte normative prin care se implementează măsuri de sprijin (subvenții, scutiri, reduceri, amânări taxe și impozite, compensații pentru prestarea de SIEG, majorări de capital ale societăților deținute de mediul local) în favoarea unor întreprinderi private sau publice SAU persoane implicate în implementarea unor astfel de măsuri, din aparatul central sau din instituțiile subordonate ale administrației publice locale”.

 

PAȘI ÎNSCRIERE ONLINE

 

1. Descărcare Formular de înscriere

 

Pentru înscrierea la o sesiune de formare, vă recomandăm, ca în primul rând, să descărcaţi Formularul de înscriere în vederea completării, ştampilării şi semnării de către participant şi de către conducătorul instituției.

 

2. Încărcare Formular de înscriere

 

În vederea confirmării şi validării înscrierii pentru participarea la sesiunea de formare selectată, este obligatorie încărcarea Formularului de înscriere aprobat în spaţiul denumit: Încărcare formular

 

Pe adresa de email: cursproiecte@anfp.gov.ro se vor atașa documente justificative de tipul: Fişa postului dvs. şi/sau Ordin/ Decizie de numire/ Dispoziţie a ordonatorului de credite din care să rezulte că:

-        dețineți atribuții în domeniul ajutorului de stat și/sau desfășurați activități cu incidență asupra domeniului ajutorului de stat;

-        sunteți implicați în gestionarea fondurilor europene;

-        desfășurați activități de verificare a legalității actelor administrative emise de autoritățile publice locale;

-        sunteți implicați în procesul de elaborare, monitorizare, controlul aplicării unor acte normative prin care se implementează măsuri de sprijin (subvenții, scutiri, reduceri, amânări taxe și impozite, compensații pentru prestarea de SIEG, majorări de capital ale societăților deținute de mediul local) în favoarea unor întreprinderi private sau publice SAU persoane implicate în implementarea unor astfel de măsuri, din aparatul central sau din instituțiile subordonate ale administrației publice locale.

 

Atenție!!! Recomandăm ca formularul de înscriere să fie scanat în format pdf, dimensiune de maxim 1 MB în vederea încărcării acestuia online.

 

3. Înscriere

 

Pentru înscriere la sesiunile de formare disponibile, accesaţi  link-ul:

http://www.anfp.gov.ro/cursuriproiecte.aspx

 

 

VALIDAREA PARTICIPANȚILOR ÎNSCRIȘI ONLINE

 

Validarea participanților se va face în baza conformităţii şi a corectitudinii în completarea paşilor de înscriere şi a documentelor solicitate.

 

După parcurgerea etapei de înscriere on line participanții validați vor fi contactați de către un reprezentant al prestatorului serviciilor de organizare a formării pentru stabilirea detaliilor organizatorice și logistice.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

Mai multe detalii pot fi oferite la următoarele date de contact: tel. 0374.112.796 și e-mail: cursproiecte@anfp.gov.ro.