Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Guvernare incluzivă

 

TITLUL PROIECTULUI:  “Guvernare incluzivă”

SCOPUL PROIECTULUI: reducerea riscului excluziunii sociale și prevenirea discriminării grupurilor dezavantajate în județele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj, Mureș, prin colaborarea dintre autorități publice și societatea civilă

SURSA DE FINANŢARE: Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

BENEFICIAR: Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21

PARTENER: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

BUGET: 720.180,02 lei

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 30 aprilie 2015 - 30 aprilie 2016

REZULTATE ESTIMATE:

 • 192 de factori de decizie și specialiști ai Consiliilor Judetene, Instituțiilor Prefectului, comisiilor de incluziune socială și dintr-un un oraș/comună din cele 5 județe și 25 de reprezentanți ai unor ONG-uri vor  fi formați pentru a dobândi cunoștințe și competențe necesare realizării planurilor de acțiune de incluziune socială la nivel local;
 • 1200 de persoane (600 funcționari publici, factori de decizie și specialiști și 600 cetățeni) intervievați în vederea realizării studiului de identificare a nevoilor specifice grupurilor vulnerabile;
 • 30  reprezentanți ai ONG-urilor și societății civile, formați pentru a se implica în activitățile proiectului;
 • 200 de participanți la dezbaterile publice de testare ale PALIS;
 • o rețea națională formată din 42 de funcționari publici din Institutiile Prefectului, cu atribuții în domeniul minorităților;
 • 5 rețele județene constituite la nivel local pentru elaborarea și monitorizarea planurilor de acțiune de realizare a  incluziunii sociale; cinci planuri de acțiune și cinci metodologii de implementare realizate la nivelul celor 5 județe;
 • 300 de persoane din grupurile vulnerabile, în special persoane de etnie romă, informate cu privire la serviciile și instituțiile care oferă suport și asistență;
 • 100 de tineri din mediu rural și comunitățile de romi consiliați cu privire la accesarea fondurilor europene și la programul școlar “A doua șansă”;
 • 100 de reprezentanți ai grupurilor vulnerabile, fără ocupație, informați cu privire la oportunitățile oferite de AJOFM;
 • un Toolkit final ce cuprinde toate metodologiile, instrumentele, planurile de acțiune locală elaborat și tipărit;
 • un compendiu de bune practici elaborate;
 • Studiu privind identificarea nevoilor specifice grupurilor vulnerabile;
 • evenimente dedicate cu ocazia zilei internaționale de combatere a discriminarii de orice fel realizate în cele 5 locații;
 • 5 filmulețe cu povești de succes la nivel local privind incluziunea socială;
 • Materiale de publicitate a proiectului (tricouri - 1000, pliante - 2000, afișe 300);
 • Noi competențe și abilități dobândite de participanții la sesiunile de instruire;
 • Evenimente de conștientizare și de schimb de bune practici organizate;
 • Expertiză și abilități dobândite ca urmare a participării la evenimente;
 • Un workshop organizat;
 • 5 dezbateri publice de testare a Planurilor de Acțiune Locală pentru Incluziune Socială organizate;
 • Evenimente de lansare și închidere a proiectului.                 

Compendiu de bune practici în domeniul incluziunii sociale

Studiul de identificare a nevoilor grupurilor defavorizate, cu risc de marginalizare și excluziune socială

TOOLKIT pentru Comisiile Judeţene privind Incluziunea Socială

Rezumat proiect

Comunicate de presă

6 iulie 2015 - Guvernare incluzivă prin parteneriatul public - privat

28 iulie 2015 - Proiectul Guvernare Incluzivă demarează și la nivel local

11 august 2015 - Proiectul GUVERNARE INCLUZIVĂ lansat şi la Cluj-Napoca

03 septembrie 2015- 30 VOLUNTARI SE ALĂTURĂ PROIECTULUI GUVERNARE INCLUZIVĂ

15 octombrie 2015 - Curs în domeniul incluziunii sociale pentru funcționarii publici din județul Buzău

18 noiembrie 2015 - Workshop pentru constituirea Rețelei Naționale a Specialiștilor în Incluziune Socială

25 noiembrie 2015 - Curs în domeniulincluziunii sociale pentru funcționarii publici din județul Cluj 

22 decembrie 2015 - Campania nondiscriminare “Ia o doză de toleranță !” în derulare la nivel local

25 ianuarie 2016 - Lansarea Studiului privind identificarea nevoilor grupurilor defavorizate, cu risc de marginalizare și excluziune socială

16 februarie 2016 - Dezbateri publice pe tema Strategiei locale de incluziune socială organizate în județele Călărași și Dolj

23 februarie 2016 - Dezbatere publică pe tema Strategiei locale de incluziune socială organizată la Târgu Mureș

29 februarie 2016 - Dezbatere publică pe tema Strategiei locale de incluziune socială organizată la Cluj-Napoca

15 aprilie 2016 - Guvernare incluzivă - testarea unor măsuri din planurile de acțiune locală 

31.05.2016 - Finalizarea activităţilor de testare a unor măsuri din planurile de acțiune locală pentru incluziune socială

27.06.2016 – Incluziunea socială nu reprezintă o opţiune, ci o realitate!