Formate de raportare

Format standard de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective

 9.10.2015 - !!! Informare consilieri de etică

Aducem la cunoștința consilierilor de etică din cadrul autorităților și instituțiilor publice că Agenția Națională a Funcționarilor Publici a creat adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro.

Adresa de e-mail este destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

 

11.06.2015

Anunț important - raportare respectarea normelor de conduită

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a dezvoltat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice în cadrul proiectului “Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică” cod SMIS 22242, derulat în perioada octombrie 2013 – aprilie 2015, o aplicaţie informatică ce va permite consilierului de etică elaborarea online, pe o platformă dedicată, a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită şi a celor privind situaţia implementării procedurilor disciplinare.

Pe site-ul Agenției, la secțiunea „Consilier de etică”, platforma este pusă la dispoziția consilierilor de etică în sistem pilot, pentru înregistrare și crearea conturilor, urmând ca raportarea online să se realizeze începând cu raportarea aferentă trimestrului III 2015, conform ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici care va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

Raportarea aferentă trimestrului II 2015 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, respectiv cea aferentă semestrului I 2015 privind implementarea procedurilor disciplinare, se va realiza potrivit OPANFP nr. 1200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare, cele două anexe fiind postate la secțiunea „Materiale utile – Formate de raportate”.

 

20.03.2013 - ANUNT cu privire la completarea si transmiterea formatului standard de raportare a respectarii normelor de conduita a functionarilor pubici, aferent trimestrului I al anului 2013 

Ca urmare a necesitatii monitorizarii indicatorilor relevanti stabiliti pentru Masurile preventive nr.1 si nr.5 din cuprinsul Inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare, precum si necesitatea îndeplinirii activitatilor prevazute la Masura 1.1.5 din Planul national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015,a Inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare,precum si a Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2012-2015, Agentia Nationala a Functionarilor Publici a demarat procedura modificarii prevederilor Ordinului Presedintelui ANFP nr. 4500/2008 si a formatelor de raportare aferente.
Noul format standard de raportare a respectarii normelor de conduita va putea fi descarcat de pe pagina web a ANFP, de la sectiunea “Materiale utile”, subsectiunea “Formate de raportare”, ulterior publicarii actului normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Astfel, raportarea privind respectarea normelor de conduita, aferenta trimestrului I al anului 2013, se va realiza în primele 7 zile lucratoare ale lunii mai 2013.


Consultare publică în vederea colectării informaţiilor relevante pentru modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul funcţiei publice

Vă informăm că o primă etapă a procesului de consultare iniţiat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la identificarea măsurilor necesare în domeniul funcţiei publice s-a încheiat la data de 12.03.2013. Agenţia adresează mulţumiri conducătorilor instituţiilor publice, compartimentelor de resurse umane, funcţionarilor publici, precum şi partenerilor de dialog social, pentru colaborare şi sprijinul acordat prin transmiterea observaţiilor/problemelor identificate, a propunerilor de soluţionare, a sugestiilor şi opţiunilor  exprimate cu privire la măsurile considerate necesare în domeniul funcţiei publice. Informaţiile transmise vor fi analizate şi prezentate în cuprinsul unui Raport care va fi publicat pe site în cursul lunii aprilie 2013.


20.02.2012 - Recomandare

 - Persoana de contact desemnată să ofere consultanţă referitoare la completarea formatelor standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici este doamna Otilia CHELUȘ: email: otilia.chelus@anfp.gov.ro; telefon: 0374.112.788; 0754.066.458


Anexa nr. 1  la Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1952/ 2010


25.06.2010 - Ordinul nr. 7660/24.08.2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice - Instrucţiuni de completare POFP 2011

 

29.10.2010 - Raportul semestrial privind respectarea normelor de conduită a funcţionarilor publici, standardele etice şi implementarea procedurilor disciplinare pentru semestrul al I al anului 2010

16.02.2010 - Planul anual de perfecţionare profesională pe anul 2010

Evidenţa funcţiilor şi funcţionarilor publici

Modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici vor fi operate direct pe PORTALUL de management al funcţiilor si funcţionarilor publici, fiind însoţite de actele administrative corespunzătoare, în vederea validării.

Transmiterea acestui tip de raportare se face doar de către autorităţile sau instituţiile publice nou înfiinţate sau de către cele care nu au mai transmis Anexa 2 către ANFP,  la adresa de e-mail anexa2@anfp.gov.ro

INFORMAŢIILE SE COMPLETEAZĂ NUMAI ÎN FIŞIERELE DOWNLOADATE.

NU SE ACCEPTĂ FIŞIERE WORD.