Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică

 

Titlul proiectului: Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică

Parteneri: Centrul de Resurse Juridice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Perioada de implementare a proiectului: 28.10.2013 – 28.04.2015

Finantator: Cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional ”Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, axa 1 – domeniul major de intervenţie 1.3 – Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.Buget: 1.164.910,70 lei (valoare totala eligibilă, fără TVA)

Obiectivul general: Creşterea eficacităţii instituţiilor publice centrale şi locale prin întărirea capacităţii acestora de a răspunde cerinţelor de etică şi integritate în funcţia publică.

Obiectivele specifice:

1. Dezvoltarea competenţelor manageriale şi abilităţilor funcţionarilor publici cu funcţii de conducere şi a funcţionarilor publici cu atribuţii de consiliere etică, prin formare şi certificare a competenţelor.

2. Dezvoltarea de proceduri şi instrumente pentru îmbunătăţirea activităţii consilierilor de etică şi promovarea normelor de etică şi integritate în administraţia publică.

Grup ţintă: 164 de persoane care vor participa la cursurile de perfecţionare, personal din instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale (Instituţii ale Prefectului, Consilii Judetene, Primării, organisme publice deconcentrate din sectoarele sănătate şi social) din 10 judeţe aflate în următoarele regiuni de dezvoltare: Regiunea Sud-Vest Oltenia, Regiunea Sud – Muntenia, Regiunea Sud-Est, Regiunea Centru, Regiunea Bucuresti -Ilfov.Grupul ţintă este format din:

 • 52 de funcţionari publici cu funcţii de conducere care coordoneaza personalul cu atribuţii în domeniul eticii şi integrităţii-
 •  112 funcţionari publici desemnaţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită (consilieri de etica)

Activităţi principale:

 • Furnizarea a 9 cursuri în domeniul managemetului integrităţii, conflictelor şi schimbărilor şi certificarea competenţelor dobândite;
 • Realizarea unui ghid de bune practici, a unor broşuri cu proceduri/ instrumente de lucru utile în activitatea consilierilor de etică şi a unei aplicaţii informatice pentru gestionarea implementării procedurilor disciplinare;
 • Asistenţa/ consultanţă pentru implementarea procedurilor/ instrumentelor şi schimbul de bune practici;
 • Organizarea unei conferinţe la care vor participa experţi europeni.

Rezultate aşteptate:

 • 104 instituţii publice din administraţia publică centrală şi locală implicate direct în derularea proiectului;
 • 9 sesiuni de perfecţionare realizate în domeniul „Competenţe sociale şi civice” cu tema comunicare şi leadership, egalitate de şanse şi nediscriminare, şi dezvoltare durabilă (1 serie/grupă de curs), cursul „Expert prevenire şi combatere a corupţiei” (6 serii/grupe de curs), cursul „Competenţe sociale şi civice” cu tema managementul conflictelor, egalitate de şanse şi nediscriminare, şi dezvoltare durabilă (2 serii/grupe de curs);
 • un număr total de 164 persoane care participă la cursurile de perfecţionare (personal cu funcţii de conducere (52) şi personal cu atribuţii de consiliere etică (112);
 • minim 130 persoane obţin certificarea competenţelor dobândite;
 • resurse metodologice realizate şi difuzate, care sprijină activitatea consilierilor de etică şi promovează în acelaşi timp rezultatele proiectului;
 • asistenţă la faţa locului pentru transferarea în practică a cunoştinţelor şi experienţelor dobândite în timpul cursurilor de formare, facilitând totodată şi schimbul de practici;
 • facilitarea schimbul international de bune practici în domeniul eticii şi integrităţii;
 • aplicaţia informatică pentru gestionarea de către ANFP a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită şi a celor privind situaţia implementării procedurilor disciplinare;
 • Ghid cu modele de bună practică pentru implementarea politicilor de etică şi integritate în administraţia publică.

Comunicare:

27.03.2015 - Etică, valori sociale și standarde profesionale: o investiție pentru viitor
28.01.2015 - ANFP și CRJ organizează conferința internațională „Etica în administraţia publicăˮ

29.04.2015 - Consilierea de etică, un instrument cheie în managementul integrităţii

5.05.2015 - Nou ghid pentru consilierii de etică

6.05.2015 - ANFP: noutate pentru consilierii de etică

 

Conferința internațională „Etica în administraţia publicăˮ, 27 martie 2015, București:

          Prezentări susținute:

 

ENGLISH

Project title: `Training and Development for Ethics and Integrity in Public Administration` SMIS Code 22242, financed through the Operational Programme Administrative Capacity Development

International conference `Ethics in Public Administration`, March 27, 2015, in Bucharest

         Presentation

 

Broșuri:

Formare și dezvoltare pentru asigurarea eticii și integrității în administrația publică

Managementul integrității în instituțiile publice

Avantajele consilierii în domeniul eticii

 

Ghid de bune practici şi instrumente de lucru pentru prevenirea corupţiei în administraţia publică