Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

"Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare şi control FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare şi control FESI" Cod 3.1.028
PREZENTAREA PROIECTULUI:

Beneficiar: Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP)

Sursa de finanțare:
Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020

Perioada de implementare: 36 luni, din data 01.04.2017 până în data 31.03.2020

Valoare totală a proiectului: 4.636.532,59 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR este 3.926.911,28 lei iar valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este 709.621,31 lei


• PROIECTUL ÎȘI PROPUNE:

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității manageriale a structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI.

Obiectivul specific 1 este reprezentat de furnizarea unor module de formare pe tematici prioritare pentru un grup țintă de aproximativ 1.000 de persoane din cadrul structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI.
Obiectivul specific 2 este reprezentat de întărirea cooperării interinstituționale în domeniul managementului fraudelor și neregulilor în contractele finanțate din FESI și aplicarea corecțiilor financiare pentru un grup de aproximativ 45 de persoane din cadrul structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI.
• PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI:


Organizarea, în toamna anului 2017, a 3 evenimente tip atelier de lucru, la care vor fi invitați să participe reprezentanți ai instituțiilor cu rol în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor structurale, reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic, precum și alte persoane interesate, în dorința de a crea o platformă de dezbatere pentru realizarea eficientă a unui schimb de experiență și de bune practici în scopul coordonării, sincronizării și creării premiselor pentru o abordare unitară la nivelul sistemului de coordonare, gestionare și control.
Participanții la ateliere (în număr de aproximativ 15 participanți/atelier) vor fi nominalizați din rândul structurilor implicate în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor structurale.

Elaborarea unui ghid ca urmare a derulării atelierelor de lucru pe baza informaţiilor, spețelor și exemplelor de bune practici, în vederea promovării unei abordări unitare în activitatea de coordonare, gestionare și controlul fondurilor structurale.

Organizarea a 3 module de formare:


Modulul 1 - Achiziții publice – noul pachet legislativ cu o durată de 5 zile destinat unui număr de 500 de participanți


În urma modificărilor legislative, este necesară pregătirea personalului responsabil cu gestiunea și controlul FESI în ceea ce privește efectuarea procedurilor de achiziții publice, îmbunătățirea cunoștințelor acestor persoane putând influența managementul proiectelor finanțate din FESI. Astfel, acest proiect vine și în sprijinul implementării recomandării Comisiei Europene emise în cadrul Raportului de țară pentru anul 2016, raport publicat în luna mai 2017, care vizează și aplicarea Strategiei națională în domeniul achizițiilor publice, aprobată prin HG 901/27.10.2015, respectiv instruirea în domeniul achizițiilor publice.

Modulul 2 - Managementul fraudelor și neregulilor în contractele finanțate din FESI, aplicarea corecțiilor financiare cu o durată de 5 zile care se adresează unui număr de 200 de participanți


Referitor la tematica acestui modul de formare, a fost identificată nevoia de formare aplicată, aprofundată, precum și necesitatea utilizării unei practici unitare, posibil de realizat prin asigurarea unei instruiri specifice pentru personalul cu atribuții de gestiune și control FESI care să implice și analiza unor studii de caz identificate în gestionarea fondurilor structurale aferente exercițiului bugetar 2007-2013.

Modulul 3 - Prevenirea și combaterii faptelor de corupție și promovarea standardelor de etică și integritate adresat unui număr de 300 de persoane și care va avea o durată de 3 zile.

În vederea creșterii gradului de integritate a funcționarilor publici și a gradului de prevenție a actelor de corupție, este necesară continuarea formării profesionale a personalului din sistemul de gestionare și control FESI cu privire la prevenirea și combaterea faptelor de corupție și promovarea standardelor de etică și integritate ale funcționarilor care gestionează aceste fonduri. Totodată, trebuie continuate demersurile de prevenire și combatere a faptelor de corupție, la nivel național, atât prin promovarea, dezvoltarea și extinderea măsurilor de prevenire și a bunelor practici identificate în exercițiul bugetar 2007-2013, cât și printr-o abordare mai conjugată, multidisciplinară și axată pe promovarea integrității la nivelul sectorului public.

Modulele de formare vor avea ca grup țintă persoane cu atribuții de coordonare, gestionare și control al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI) în România din cadrul unor instituții cu atribuții în acest domeniu, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice, Curtea de Conturi prin Autoritatea de Audit dar și alte instituții publice.


REZULTATELE PREVIZIONATE ALE PROIECTULUI

 Un număr de 3 evenimente tip atelier de lucru concepute și organizate cu participarea a aproximativ 15 persoane la fiecare eveniment.
 Două module de formare cu durata de 5 zile și un modul de formare cu durata de 3 zile organizate.
 Echipe de formatori constituite.
 Un număr de 1.000 de participanți instruiți în cadrul a trei module de formare.
 Promovarea proiectului realizată prin organziarea a două conferințe de promovare, publicarea a două anunțuri în mass media și achizția de materiale promoționale.

Anunţ - Demararea sesiunilor de formare pentru Modulul 2 - Managementul fraudelor şi neregulilor în contractele finanţate din FESI, aplicarea corecţiilor financiare

Anunţ - Demararea sesiunilor de formare pentru Modulul III - Prevenirea și combaterea faptelor de corupție și promovarea standardelor de etică și integritate

Anunţ - Demararea sesiunilor de formare pentru Modulul I Achiziții publice – noul pachet legislativ 

ATELIERE DE LUCRU

- Anunţ

- Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Anunţ de presă 28 februarie 2018

Conferinţa de lansare a proiectului

Agenda conferinţei de lansare a proiectului

Prezentarea proiectului

Galerie foto

Livrabile proiect

Evaluarea gradului de satisfacție al participanților pe componentele de organizare și livrare a sesiunilor de formare  - date statistice

Evaluarea gradului de satisfacție al participanților pe componentele de organizare și livrare a sesiunilor de formare - date statistice organizare și derulare sesiuni de formare Modul 1 - Achiziții publice, noul pachet legislativ

 

Evaluarea gradului de satisfacție al participanților pe componentele de organizare și livrare a sesiunilor de formare - date statistice organizare și derulare sesiuni de formare Modul  2 - Managementul fraudelor și neregulilor în contractele finanțate din FESI, aplicarea corecțiilor financiare

Evaluarea gradului de satisfacție al participanților pe componentele de organizare și livrare a sesiunilor de formare - date statistice organizare și derulare sesiuni de formare Modul 3 - Prevenirea și combaterea  faptelor de corupție și promovarea standardelor de etică și integritate