Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv - Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vaslui, judeţul Vaslui din data de 09/03/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final