Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economico-financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti, judeţul Bacău din data de13/02/17

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final