Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Caracal, judeţul Olt din data de 21/02/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final

*** Nu a fost depus niciun dosar de concurs.