Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv – Direcţia Financiar - Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Comarnic, judeţul Prahova din data de 15/03/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final