Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

MĂSURI ANFP ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

 

COMPONENTA C7. TRANSFORMAREA DIGITALĂ
Investiția 16 - Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii publici

 

Buget: 20.000.000 EURO

Obiectiv:
Creșterea nivelului competențelor digitale în administrația publică din România prin formarea personalului (ICDL și specializări IT&C pentru 30.000 de persoane, precum și leadership și talent management pentru 2.500 de persoane).

Țintă:  
32 500 de Funcționari publici instruiți - Trimestrul al II-lea 2026

Descrierea măsurii în PNRR:

I16. Program de formare competențe digitale avansate pentru funcționarii publici

Provocări:
Prezentul Program Național de Reziliență și Redresare își propune o intervenție amplă de digitalizare a serviciilor publice pentru cetățeni și companii și de digitalizare a operațiunilor interne ale administrației publice în scopul creșterii eficienței, transparenței și rezilienței instituționale.
Conform analizelor efectuate în contextul fundamentării și elaborării politicii publice în domeniul e-guvernării, competențele digitale ale funcționarilor publici sunt insuficiente pentru digitalizarea serviciilor publice și a operațiunilor interne din administrație, dezvoltarea competențelor acestora reprezentând una dintre măsurile complementare pentru implementarea e-guvernării.

Obiectiv: Instruirea personalului din administrația publică va asigura creșterea nivelului competențelor digitale în administrația publică din România contribuind astfel la succesul măsurilor de digitalizare a serviciilor publice pentru și a operațiunilor interne ale administrației și va permite creșterea eficienței și rezilienței instituționale.

Implementare: În pregătirea programelor de formare se va realiza o analiză a nevoilor de formare pe competențe digitale (evaluare a nivelului actual de cunoștințe ECDL/ ICDL și competențe digitale existente, elaborare recomandări pentru instruire corelate cu profilul administrației publice) cu asistență tehnică (experți /servicii de formare /consultanță).
Până în prezent nu a fost efectuată nicio diagnosticare a nivelului actual al competențelor digitale ale funcționarilor publici. Această investiție va umple acest gol și va permite o intervenție adecvată, bazată pe dovezi și direcționată corespunzător.

Dezvoltarea competențelor digitale avansate se va realiza pentru un număr de 30.000 persoane (reprezentând aprox.20% din corpul funcționarilor publici, întrucât beneficiarii selectați necesită anumite competențe pentru o participare semnificativă și de succes), asumate de ANFP de tip ICDL și specializări IT&C (administrator baze de date (SQL, MySQL etc); Administrator de sistem; Analiști de business; Data analist; Programatori pe diverse platforme).

Totodată, vor fi derulate programe de formare de leadership și talent management în contextul digitalizării pentru 2.500 funcționari publici de conducere, reprezentând aproximativ 25% din totalul acestora. Competențele și specializările astfel obținute vor contribui la atragerea și retenția de specialiști IT și specialiști cu competențe digitale avansate. ANFP își propune ca minimum 80% dintre participanții la cursuri să obțină certificare. Cursurile vor fi desfășurate etapizat între 2022 și 2026.