Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Curriculum Vitae Vasile-Felix COZMA

Europass Curriculum Vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume Vasile - Felix COZMA
Adresă Bucuresti, Romania
E-mail felix.cozma@anfp.gov.ro
Naţionalitate Romană
Data naşterii 17.07.1980
Sex MasculinExperienţa profesională

Perioada noiembrie 2016 – martie 2018

Functia sau postul ocupat Șef Serviciu – Centrul Național de Acreditare (CNA)

Activitati si responsabiliati principale

Coordonarea și conducerea activității desfășurate în cadrul Centrului Național de Acreditare
Managementul personalului din subordine
Coordonarea activității teritoriale de control a Centrelor de evaluare a competențelor profesionale
Organizarea activității Centrului Național de Acreditare.
Reprezentarea în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice.
Numele si adresa angajatorului Autoritatea Națională pentru Calificări, București, Piața Walter Maracineanu 1-3
Tipul activitatii sau sectorul de activitate   Administrație publică/ Ministerul Educației Naționale

Perioada noiembrie 2012 – noiembrie 2016

Funcţia sau postul ocupat Director Executiv

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea și coordonarea activității desfășurate în cadrul AJPIS Bihor;
Managementul personalului din subordine;
Asigurarea formării profesionale pentru personalul din subordine;
Organizarea activității Agenției în vederea aplicării actelor normative în domeniile de competență;
Coordonarea în mod direct a activității teritoriale de inspecție socială, plăți, beneficii, formare profesională;
Organizarea și implementarea sistemului de control managerial;
Colaborarea cu Instituția Prefectului;
Reprezentarea instituției în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele juridice si fizice din țară și din străinătate.
Numele şi adresa angajatorului Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor, str. Armatei Române, nr.1B
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică/ Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Perioada noiembrie 2012 – noiembrie 2016

Funcţia sau postul ocupat Președintele Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională Bihor

Activităţi şi responsabilităţi principale

Autorizarea furnizorilor de formare profesională;
Oferirea de consultanţă şi informaţii furnizorilor de formare profesională;
Monitorizarea activității furnizorilor de formare profesională şi organizarea   examenelor de absolvire şi, după caz, retragerea  autorizatiei acestora;
Coordonarea organizării examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare profesională şi a altor forme specifice.
Numele şi adresa angajatorului Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor, str. Armatei Române, nr.1B
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică

Perioada octombrie 2012 – noiembrie 2012

Funcţia sau postul ocupat Director General

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea și coordonarea activității desfășurate în cadrul ASCO;
Managementul personalului din subordine;
Studierea, prelucrarea si implementarea legsilației în domeniu;
Identificarea problemelor care apar si rezolvarea eficientă  a acestora;
Participarea la sedințele de lucru din cadrul Primăriei Oradea și din cadrul instituției;
Reprezentarea instituției în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele juridice si fizice din țară și din străinătate;
Colaborarea cu societatea civilă în cadrul unor acțiuni care vizează ameliorarea asistenței sociale a grupurilor vulnerabile.
Numele şi adresa angajatorului Administrația Socială Comunitară Oradea, str. Primăriei, nr. 42
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică / Asistență socială

Perioada mai 2012 – octombrie 2012

Funcţia sau postul ocupat Director General Adjunct

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea și coordonarea activității desfășurate în cadrul direcției din subordine;
Managementul personalului din subordine;
Studierea, prelucrarea și implentarea legsilației în domeniu;
Identificarea problemelor care apar și rezolvarea eficienă  a acestora;
Participarea la sedințele de lucru din cadrul Primăriei Oradea și din cadrul instituției;
Reprezentarea instituției în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate ;
Colaborarea cu societatea civilă în cadrul unor acțiuni care vizează ameliorarea asistenței sociale a grupurilor vulnerabile.
Numele şi adresa angajatorului Administrația Socială Comunitară Oradea, str. Primăriei, nr. 42
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică / Asistență socială

Perioada februarie 2009 – mai 2012

Funcţia sau postul ocupat Director General (grup farmacii)
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea generală a activității farmaciilor din structură în scopul realizării obiectivelor: profit, cifră de afaceri,recuperare a creanțelor,acoperire teritorială, reprezentare în teritoriu, promovarea produselor și a imaginii companiei;
Managementul personalului din subordine;
Instruirea, evaluarea și motivarea personalului din subordine;
Studierea, prelucrarea și implentarea legsilației în domeniu;
Identificarea problemelor care apar și rezolvarea eficientă  a acestora;
Negocierea și încheierea contractelor cu clienții – farmacii.
Numele şi adresa angajatorului S.C. Anemari Farm SRL ,
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate/ Farmacie

Perioada august 2006 – martie 2009

Funcţia sau postul ocupat Reprezentant medical
Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentarea companiei și a produselor acesteia în zona Bihor, Arad, Sălaj;
Identificarea de noi clienți;
Menținerea relației cu clienții din protofoliu;
Buna gestionare a bugetului alocat;
Controlul vânzărilor;
Promovarea produselor comercializate, la medici și cabinetele medicale.
Numele şi adresa angajatorului S.C. Zentiva S.A., București
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate/ Farmaceutic - promovare brand

Perioada ianuarie 2005 – august 2006

Funcţia sau postul ocupat Reprezentant medical

Activităţi şi responsabilităţi principale

Distribuirea medicamentelor și a produselor farmaceutice în zona Bihor, Arad, Salaj;
Identificarea de noi clienți;
Menținerea relației cu clienții din protofoliu;
Buna gestionare a bugetului alocat;
Controlul vânzărilor;
Promovarea produselor comercializate, la medici și cabinetele medicale.
Numele şi adresa angajatorului S.C. Medimfarm S.A., Ploiești
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Farmaceutic - vânzări

Perioada aprilie 2004 – ianuarie 2005

Funcţia sau postul ocupat Reprezentant vînzări
Activităţi şi responsabilităţi principale Vanzarea în zona Bihor și Satu Mare a produselor firmei ;
Încasarea creanțelor ;
Prospectarea pieței în vederea atragerii de noi clienți ;
Prestarea de servicii în scopul fidelizării clienților (sprijin în rezolvarea problemelor, asistentă tehnică și de marketing, suport logistic );
Întocmirea rapoartelor periodice privind activitatea în zona arondată.
Numele şi adresa angajatorului S.C. Promovest SRL , Oradea
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerț

Perioada martie 2000 – mai 2004


Funcţia sau postul ocupat Reprezentant vînzări

Activităţi şi responsabilităţi principale

Vanzarea în zona Bihor și Satu Mare a produselor firmei;
Încasarea creanțelor;
Prospectarea pieței în vederea atragerii de noi clienți;
Prestarea de servicii în scopul fidelizării clienților (sprijin în rezolvarea problemelor, asistență tehnică și de marketing, suport logistic );
Întocmirea rapoartelor periodice privind activitatea în zona arondată.
Numele şi adresa angajatorului S.C. Whiteland SRL, București
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerț


Educaţie şi formare

Perioada septembrie 2015 - prezent


Calificarea / diploma obţinută Doctorand
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Probleme ale migrației și situația refugiaților din Siria în contextul unității Uniunii Europene.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Babeș Bolyai – Cluj Napoca, Universitatea de Relații Internaționale și Studii de Securitate.
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii de doctorat

Perioada 2013 - 2016

Calificarea / diploma obţinută Economist – Diplomă de licență
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Marketing internațional;
Macroeconomie;
Microeconomie;
Tehnici de comunicare;
Contabilitate;
Bazele marketingului;
Managementul mediului;
Marketing ecologic;
Marketingul Serviciilor;
Analiza economică;
Tehnici promoționale;
Proiecte Economice.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Vasile Goldiș, Facultatea de Știinte Economice.
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare de licență

Perioada 2010 – 2013

Calificarea / diploma obţinută Relații Internaționale – Diplomă de licență
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Teoria relaţiilor internaționale;
Istoria relaţiilor internaționale;
Managementul relaţiilor publice;
Metode de cercetare în ştiinţe sociale şi politice;
Instituţii europene;
Drept internaţional;
Ideologii politice în epoca contemporană;
Economie mondială;
  Politica externă şi diplomaţie;
  Procesul de guvernare în UE;
Drept şi politici comunitare;
  Negociere şi conflict în relațiile internaționale.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Oradea, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Știintele Comunicării
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare de licență

Perioada 1999 – 2003

Calificarea / diploma obţinută Științe Politice - Diplomă de licentă
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Drept constitutional și instituții politice;
Teoria generală a statului și dreptului;
Comunicare politică;
Organizatii internaționale;
Limba engleză;
Economie politică;
Reforme economice și democratice;
Adminsitrație publică;
Instituții și structuri politice ale UE;
Politica de integrare europeană a României;
Teoria relațiilor internationale;
Drept comunitar;
Etică si politică;
Diplomația și tehnica negocierii.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Oradea, Facultatea de Științe Politice și Științele Comunicării
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare de licență

Perioada 1995 - 1999

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Specializarea – Căi ferate române ( CFR)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul “Dimitrie Leonida” Oradea
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Liceu

Perioada 2013 – 2015

Calificarea / diploma obţinută Master în Evaluarea Programelor și  Politicilor Publice Europene
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Metode și tehnici de evaluare și cercetare. Statistica socială;
Management public European;
Analiza politicilor publice;
Teorii ale evaluării politicilor și ale programelor publice;
Actori cheie în politica UE: cetățeni, grupuri de interese, partide politice;
Leadership politic şi cultură decizională;
Stabilirea agendei, luarea deciziilor și implementarea politicilor și a programelor europene;
Organisme și instituții de evaluare a politicilor și programelor;
Politici UE. Sisteme și metode de evaluare ale UE;
Comunicare și răspundere publică;
Politica de afaceri interne, justiție și drepturile cetățenilor;
Evaluarea politicilor sectoriale ale UE;
Management internațional. Evaluarea instituțiilor și a organizațiilor;
Managementul fondurilor europene. Evaluarea proiectelor;
Politica europeană privind libera circulație a forței de muncă;
Evaluarea competențelor;
Politici de dezvoltare regională. Practici în evaluare;
Politici sociale și reevaluarea sistemelor de asigurări sociale;
Calitatea în evaluare. Standardele evaluării;
Practică de specialitate;
Limbajul comunicării europene;
Limbajul tehnic utilizat în evaluarea politicilor și programelor europene.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Oradea, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare de master

Perioada 2012 – 2014

Calificarea / diploma obţinută Master în Managementul serviciilor sociale
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Managementul serviciilor sociale;
Probleme sociale în mediul rural;
Legislația serviciilor sociale;
Antreprenoriat socio – economic;
Promovarea imaginii și comunicare în serviciile sociale;
Psihologia organizațiilor;
Managementul performanței;
Structura și funcționarea instituțiilor sociale;
Metode moderne de de intervenție în asistența socială;
Programe și servicii medico – sociale;
Calitatea vietii de muncă și indicatori sociali;
Finanțarea serviciilor sociale;
Programe și servicii preventive;
Advocacy;
Supervizare în asistența socială;
Servicii sociale adresate vârstnicilor;
Sănătate și securitate în muncă;
Servicii sociale adresate comunităților de romi;
Practică de specialitate.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Oradea, Facultatea de științe socio - umane
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare de master

Perioada 2013

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei funcții publice,  corespunzatoare categoriei înalților funcționari publici
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Administrație publică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Certificat de absolvire

Perioada 2015

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de participare
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Formare specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Agenția Naționala a Funcționarilor Publici
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Program de perfecționare

Perioada 2015

Calificarea / diploma obţinută Certificate de participare
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Formare specifică în domeniul achizițiilor publice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Program de perfecționare

Perioada 2016


Calificarea / diploma obţinută Certificat Manager de proiect
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Stabilirea scopului proiectului;
Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului;
Planificarea activităților si a jaloanelor proiectului;
Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect;
Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect;
Managementul riscurilor;
Managementul echipei de proiect;
Managementul comunicării în cadrul proiectului;
Managementul calității proiectului.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului Asociația Casa de Cultură a Sindicatelor Oradea
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Certificat de absolvire

Perioada 2013


Calificarea / diploma obţinută Certificat Formator
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Pregătirea formării;
Realizarea activităților de formare;
Evaluarea participanților la formare;
Aplicarea metodelor și a tehnicilor speciale de formare;
Marketing – ul formării;
Proiectarea programelor de formare;
Organizarea programelor si a stagiilor de formare;
Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor și a stagiilor de formare;
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare S.C. Romarketing SRL
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Certificat de absolvire

Perioada 2015


Calificarea / diploma obţinută  Certificat Evaluator de furnizori și programe de formare
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Comunicare în limba oficială;
Competențe informatice;
Competențe sociale și civice;
Competențe antreprenoriale;
Competențe de exprimare culturală;
Aplicarea normelor de protecție a mediului;
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii și în domeniul situațiilor de urgență;
Asigurarea calității activităților proprii;
Verificarea instrumentelor de evaluare;
Evaluarea îndeplinirii criteriilor de autorizare;
Verificarea documentației si a condițiilor de desfășurare a PFP;
Aplicarea cerințelor de asigurare a calității FPC;
Verificarea transpunerii SO/SPP în programa de pregătire.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare S.C Euro Personal SRL
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Program de perfecționare

Perioada 2015

Calificarea / diploma obţinută Manager de formare
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Comunicare cu beneficiarul;
Lucrul în echipă;
Managementul timpului;
Elaborarea strategiei de formare;
Coordonarea activităților specifice domeniului de formare;
Monitorizarea implementării strategiei de formare;
Marketingul formării;
Asigurarea calității activității de formare;
Managementul riscurilor.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare S.C. Euro  Personal SRL
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Program de perfecționare


Perioada 2014

Calificarea / diploma obţinută Certificat Negotiation and conflict resolution. The Harvard Model.
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Negotiation and conflict resolution
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare The Leadership Institute
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Program de perfecționare

Perioada 2001

Calificarea / diploma obţinută Operator calculator
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Ms – Dos, Norton Commander, Windows, Word, Excel
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare S.C. International Computer School SRL
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Program de perfecționare

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Ascultare Citire
Engleză B1 B 1 B 1 A 2 A 2
Franceză B1 B 1 B 1 A 2 A 2
Maghiară B1 B 1 B 1 A 2 A 2
(*) Com mon European Framework of Reference for Languages

Competenţe şi abilităţi sociale

asumarea responsabilităţii acţiunilor şi actelor înfăptuite
confidenţialitate
abilităţi de comunicare și socializare
spirit de echipă
bună capacitate de asimilare
spirit analitic
capacitate de analiză și sinteză
capacitatea de a lucra în echipă, dar și individual
hotărât, ambițios, energic
capacitate de a lua decizii sub stres

Competenţe şi aptitudini organizatorice

abilități de conducere, coordonare, planificare și organizare
respectul pentru legi și regulamente
capacitate de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite
capacitate de a iniția, a menține și a finaliza o anumită activitateCompetenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Word, Excel, Power Point, Visual Fox Pro, Internet

Alte competenţe şi aptitudini Manager de proiect, formator.


Permis(e) de conducere Categoria B