Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Proiect

       

Proiect: „Consolidarea capacității administrative a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici”, cod proiect 20 RO 04

PREZENTAREA PROIECTULUI:

Sursa de finanțare: Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale pentru perioada 2017-2020, program gestionat de Serviciul de Sprijin pentru Reforme Structurale din cadrul Comisiei Europene (DG REFORM).

Punct naţional de contact pentru România: Secretariatul General al Guvernului (www.sgg.gov.ro) a fost desemnat ca punct naţional de contact pentru colaborarea cu Serviciul de Sprijin pentru Reforme Structurale de la nivelul Comisiei Europene, pentru implementarea Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și pentru coordonarea procesului de accesare de către autorităţile naţionale a fondurilor în cadrul Programului.

Valoarea proiectului este de 650.000 euro (3.168.425 lei).

Beneficiar: Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Durata: 26 de luni de la data semnării Acordului de administrare, respectiv 11 iunie 2020.

Scopul proiectului: întărirea capacității administrative a ANFP, în dezvoltarea funcțiilor sale strategice de resurse umane în domeniul funcțiilor publice, precum și îmbunătățirea capacității sale de a-și îndeplini sarcinile.

Componentele principale ale proiectului:

 • Componenta 1 - Sprijin pentru realizarea unui cadru strategic și operațional care să permită îndeplinirea mandatului ANFP,
 • Componenta 2 - Sprijin în dezvoltarea atribuțiilor strategice ANFP din domeniul resurselor umane și întărirea capacității ANFP pentru oferirea de asistență specializată departamentelor de resurse umane,
 • Componenta 3 - Asigurarea unor activități de consolidare a capacității ANFP.

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI:

In cadrul componentelor proiectului, se regăsesc următoarele activități principale, realizate de către Banca Mondială:

 • Elaborarea contribuției tehnice pentru Strategia de dezvoltare a ANFP 2020-2027;
 • Organizarea a două consultări cu ANFP și alți factori-cheie interesați;
 • Elaborarea recomandărilor privind structura organizatorică, planul de personal și fișele posturilor;
 • Analiza capacității actuale de branding și comunicare a ANFP şi elaborarea unei propuneri de strategii de branding și comunicare a ANFP;
 • Derularea analizei de formare la nivelul ANFP;
 • Sesiuni de învățare pentru utilizarea instrumentelor și a procedurilor de lucru din cadrul ANFP;
 • Două sesiuni informative și de consultare cu principalii factori interesați pentru diseminarea instrumentelor propuse;
 • Dezvoltarea unui plan de formare personalizat pentru departamentele de RU, personal de conducere/manageri de linie și comisii de selecție și pilotarea unui număr de 5 programe de formare personalizate;

Organizarea unor activități de întărire a capacității pentru un număr de 20 de persoane din cadrul ANFP, care vizează competențele de leadership și management al schimbării.

REZULTATELE PREVIZIONATE ALE PROIECTULUI     

Rezultatul general al proiectului:

Capacitate organizațională îmbunătățită pentru a realiza reforme cheie MRU în funcțiile publice din România, în conformitate cu bunele practici internaționale și strategiile naționale adoptate.

Rezultatele specifice ale proiectului:

 • Cadrul strategic și operațional conceput în vederea îndeplinirii mandatului ANFP;
 • Strategie instituțională propusă și cadru organizațional în conformitate cu mandatul ANFP;
 • Propunere a strategiei de branding și comunicare pentru facilitarea ANFP în implementarea reformelor MRU;
 • Performanță sporită a personalului pentru a sprijini implementarea reformelor MRU;
 • Plan de formare propus și grupul țintă ANFP instruit prin module de formare specifice;
 • Capacitate sporită de leadership a ANFP pentru a gestiona procesul de reformă;
 • Instrumentele propuse au fost dezvoltate împreună cu personalul ANFP pentru a-și sprijini activitatea în implementarea reformelor MRU;
 • Activități de consolidare a capacității organizate pentru a sprijini capacitățile de leadesrship și coordonare în cadrul ANFP;
 • Plan de formare propus pentru publicul țintă care are nevoie de asistență din partea experților ANFP în implementarea reformelor MRU.

Anunț prezentare proiect