Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Concursuri de recrutare şi promovare

    Concursurile de recrutare şi promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie se organizează potrivit art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare și se desfășoară cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare – art. 617 alin.(2) din Codul administrativ.
    Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea unui concurs cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs, respectiv 5 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante.

art. 618 alin.(2) din Codul administrativ.

     Anunţul privind concursul se publică pe pagina de internet a instituţiei organizatoare şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului. Prin excepţie, termenul de 30 de zile poate fi redus la 15 zile pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie temporar vacanteart. 618 alin.(3) din Codul administrativ.

     Înştiinţarea transmisă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  va cuprinde următoarele informaţii:
1. denumirea autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului; 
2. funcţia publică pentru care se organizează concursul, identificată prin denumire, categorie, clasă şi grad profesional; 
3. compartimentul din care face parte funcţia publică pentru care se organizează concursul; 
4. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei suplimentare, dacă este cazul; 
5. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise; 
6. condiţiile de participare cuprinzând condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice;
7. perioada de depunere a dosarelor de concurs; 
8. data publicităţii;
9. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondenţă, telefon/fax, e-mail, persoana de contact şi funcţia publică deţinută. 


      În vederea publicării pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, informațiile de la pct.1-9 vor fi transmise și prin intermediul Portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici, în format electronic la secțiunea Publicări concursuri.