Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Strategii, Politici, Programe şi Monitorizare pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Familie din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi din 03.02.2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final