Campania NO HATE SPEECH

Campania publică de combatere a discursului instigator la ură: Intoleranţa te afectează şi pe tine!

Activitatea face parte din proiectul Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media, finanţat
prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, proiect coordonat de asociaţia „Asistenţă
şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21”, în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Campania s-a derulat în perioada 3- 12 decembrie, în Bucureşti, Cluj- Napoca, Drobeta Turnu – Severin, Gura Humorului, Suceava, Tulcea, Turda si va realizată de funcţionari publici din 20 de instituţii şi autorităţi publice şi voluntari, reprezentanţi ai 8 ONG-uri din Municipiul Bucureşti şi judeţele : Cluj, Mehedinţi, Suceava şi Tulcea, implicate în proiect în calitate de parteneri locali.

 
CONTEXT: înregistrarea în mod continuu, în ultimii ani, a unor situaţii de violare a drepturilor fundamentale ale omului, care se manifestă prin atacuri verbale şi fizice asupra grupurilor minoritare, a imigrantilor sau asupra organizatiilor ce apără drepturile omului în Europa.

Pentru a  contracara aceste  aspecte, EEA și Norway Grants ţi-au alăturat forţele Consiliului Europei pentru a sprijini
Miscarea NO Hate Speech (campanie împotriva discursului instigator la ură), iniţiată de CoE.

Discursul instigator la ură reprezintă şi o prioritate transversală a Fondului ONG în România, finanţat prin Granturile EEA, în cadrul căruia se implementează proiectul Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media.

SCOP: conştientizarea publicul larg asupra consecinţelor discursului instigator la ură care se asociază cu fenomene precum: intoleranţa, discriminarea, excluziunea socială şi incită la propagarea unor stereotipuri negative la adresa unor persoane sau grupuri de persoane.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

MATERIALE:

Mai multe detalii puteti găsi pe site-ul dedicat proiectului Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social mediawww.dialogcucetatenii.ro.