Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

MĂSURI ANFP ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

 

 

COMPONENTA C14. BUNA GUVERNANȚĂ
Reforma 3 – Managementul performant al resurselor umane în sectorul public

 

Buget: 8.000.000 EURO

Obiectiv: Organizarea concursului național pentru categorii de funcții publice

Țintă: Analiza ex-post a concursului național (prin proiectul SIPOCA 870, se pilotează concursul pentru debutanți și înalţi funcţionari publici) pentru selectarea a două categorii de funcții publice în administrația centrală - Trimestrul al II-lea 2023

Finalizarea anuală a cel puțin două concursuri naționale de recrutare a funcționarilor publici pentru cel puțin 3 categorii/grade de funcții publice - Trimestrul al IV-lea 2023

Descrierea măsurii în PNRR:

B.1. Concurs național de intrare în corpul funcționarilor publici, corelat cu selecția pe post

Descrierea măsurii:
Prin PNRR se vor realiza analize ex-post cu privire la impactul și rezultatele derulării proiectului pilot al noului concept administrativ de concurs național, analize care vor fundamenta operaționalizarea concursului național etapizat (ajustări ale funcționalităților informatice, modificări legislative, cadru procedural, instruiri etc.).
Totodată, se are în vedere organizarea etapizată a concursului la nivel național pentru alte categorii de funcții publice conform legislaţiei în vigoare (minimum 2 concursuri naționale pe an pentru minimum 3 categorii de funcții publice/clase/grade, la momentul derulării concursului) – categorii care vor fi stabilite în urma realizării unor analize și consultări cu privire la nevoile instituționale și la planurile de recrutare elaborate în cadrul instituțiilor publice.
Tranziția etapizată va include externalizarea serviciilor de testare a competențelor (teste psihometrice, de aptitudine, testare competențe IT și lingvistice, testare avansată) și ulterior transformarea ANFP într-un centru național de testare (preliminară și avansată) și de evaluare a competențelor.

Obiective:
- Asigurarea unui sistem de recrutare transparent și incluziv pentru administrația publică, bazat pe competențe și în corelare directă cu necesitățile/nevoile instituționale de resurse umane identificate.
- Dezvoltarea ANFP într-un centru național de recrutare și evaluare competențe

Rezultate:
- Analize, consultări realizate;
- Asigurarea de asistență de specialitate (sub formă de co-design și instruire aplicată) pentru operaționalizarea competențelor în etapa de recrutare – pilot concursul național (introducerea unor competențe generale și fișe de post standardizate, ce vor servi drept bază pentru elaborarea competențelor și a fișei de post specifice fiecărui post în parte);
- Planuri de recrutare instituționale dezvoltate;
- Parteneriate încheiate;
- Acte normative elaborate şi adoptate;
- Evenimente promovare;
- Instrumente/metodologii și suport tip co-design realizate;
- Instruire pentru instituțiile publice;
- Etapă organizată a concursului național pentru categorii de funcții publice;
- Premise pentru ANFP – centru național de recrutare și evaluare competențe creat.

Prezentări: