Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul profesional asistent- Compartimentul Audit, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Secusigiu, judeţul Arad din data de 28/02/17

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final