Concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al funcţiei publice de execuţie de auditor, clasa I, gradul profesional principal- Compartiment Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galaţi, judeţul Galaţi din data de 15/02/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final