Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Arhiva stiri 2010

20 decembrie 2010 - Oficial francez în vizită la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
9 decembrie 2010 - Organizaţia Naţiunilor Unite a demarat competiţia pentru obţinerea Premiilor ONU pentru Administraţia Publică 2011
12 octombrie 2010 - ANFP s-a întâlnit cu secretarii de judeţe
11 octombrie 2010 - ANFP faţă în faţă cu cetăţenii
22 septembrie 2010 - Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi de interese
20 septembrie 2010 - Studiu privind Percepţia cetăţenilor asupra corupţiei din instituţiile publice
6 august 2010 - Procesul de avizare s-a încheiat în proporţie de 86% la nivelul judeţului Olt
6 august 2010 - Procesul de avizare s-a încheiat în proporţie de 47% la nivelul judeţului Galaţi
6 august 2010 - Procesul de avizare s-a încheiat în proporţie de 30% la nivelul judeţului Cluj
6 august 2010 - Procesul de avizare s-a încheiat în proporţie de 67% la nivelul judeţului Bacău
6 august 2010 - Procesul de avizare s-a încheiat în proporţie de 60% la nivelul judeţului Mehedinţi
7 iulie 2010 - ANFP s-a întâlnit cu delegaţia Băncii Mondiale
21 iunie 2010 - Modelul certificatelor de atestare a absolvirii programelor organizate de ANFP şi centrele regionale a fost publicat în Monitorul Oficial al României
27 mai 2010 - Întâlnirea dintre conducerea ANFP şi directorii Centrelor Regionale
12 mai 2010 - ANFP a primit delegaţia Băncii Mondiale
11 mai 2010 - Conferinţa internaţională "Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici: realizări şi perspective"
9 aprilie 2010 - ANFP eficientizează activitatea Centrelor Regionale
25 martie 2010 - ANFP a lansat la Craiova proiectul "Corupţia ne priveşte pe toţi"
23 martie 2010 - Conferinţa internaţională - Managementul satisfacţiei clienţilor/cetăţenilor - Villnius, Lituania, 17-19 martie 2010
16 mart. 2010 - ANFP a lansat la nivel local proiectul " Corupţia ne priveşte pe toţi "

3 mart. 2010 - Semnul onorific "Răsplata Muncii în Serviciul Public"
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că autorităţile şi instituţiile publice pot transmite propuneri nominale pentru acordarea Semnului onorific "Răsplata Muncii în Serviciul Public" până la data de 1 iunie 2010. Propunerile, însoţite de documentaţia aferentă se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile H. G. nr. 167/2005 respectiv a Legii nr. 391/2004 privind acordarea Semnului onorific "Răsplata Muncii în Serviciul Public".

23 feb. 2010 - Permisul European de Conducere a Computerului
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că la secţiunea Cooperare Instituţională, subsecţiunea Proiect ECDL poate fi consultată situaţia privind evidenţa funcţionarilor publici nominalizaţi de către autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală pentru a participa la instruirea în vederea obţinerii Permisului European de Conducere a Computerului (ECDL) din cadrul Proiectului "Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei Informaţiei în Administraţia Publică - Program Naţional de Certificare a Funcţionarilor Publici" cod SMIS nr. 2773

16 feb. 2010 - În conformitate cu prevederile legale, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici elaborează Planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici . În vederea implementării prevederilor Ordinului nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a raporta anual către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici datele şi informaţiile privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, într-un Format Standard. Pentru anul 2010, Formatul Standard se transmite (în format Word, Times New Roman, 12, cu diacritice) de către ordonatorul principal de credite, centralizat, într-un singur document, prin comunicare electronică, la adresa de e-mail: perfectionare@anfp.gov.ro. Formatul Standard se transmite: - până la data de 1 martie 2010 de către ordonatorii principali de credite din administraţia publică locală; - până la data de 31 martie 2010 de către ordonatorii principali de credite din administraţia publică centrală. Formatul standard se regăseşte pe Portalul ANFP, la adresa www.anfp.gov.ro, secţiunea Materiale Utile, subsecţiunea Formare profesională/ Formate standard de raportare. Pentru informaţii suplimentare cu privire la completarea Formatului standard vă rugăm să vă adresaţi doamnei Liliana MOGOŞ, consilier la Direcţia Dezvoltare, Evaluare şi Implementare, telefon direct: 0372179150 sau prin centrală 021. 314 50 56 int. 14130, adresă de e-mail: liliana.mogos@anfp.gov.ro. Format standard

18 ian. 2010 - Etică, integritate şi carieră în funcţia publică - Iaşi, 10 - 12 februarie 2010
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, cu sprijinul Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi organizează în perioada 10 - 12 februarie 2010, în municipiul Iaşi seminarul regional "Etică, integritate şi carieră în funcţia publică". La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai administraţiei publice locale din judeţele Iaşi, Bistriţa - Nasaud, Buzău şi Vrancea. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspecte privind etica şi integritatea în funcţia publică, consilierul etic (cadrul juridic şi instituţional, rol şi atribuţii), managementul Resurselor Umane (avizări, reorganizări şi transformări), dosarul profesional (în conformitate cu H.G. nr. 432/2004, cu modificările şi completările ulterioare), dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Seminarul se înscrie în seria evenimentelor organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în scopul creşterii gradului de înţelegere a legislaţiei în vigoare, precum şi al prevenirii situaţiilor de încălcare a actelor normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici.