Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Arhivă propuneri legislative

2014

14.10.2014 - Proiect de Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014

6.08.2014 - Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.1 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Nota de fundamentare 

29.07.2014 - Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 943/2013 pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată în administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi a modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii
- Anexa 1
- Anexa 2

24.07.2014 - Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală
- Anexa 1
- Anexa 2
- Anexa 3

18.06.2014 - Notă de fundamentare a proiectului HG - Hotel Maramureș iunie 2014
Proiect HG Hotel Maramureș iunie 2014

29.05.2014 - Proiect de Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014

6.05.2014 - Proiect de Ordin pentru modificarea anexei la ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.137/2013 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specilizată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013

27.03.2014 - Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare
Proiect Regulament
Referat de aprobare Regulament

7.03.2014 - Proiect de Ordin pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare a managerilor publici precum şi pentru aprobarea planificării desfăşurării activităţilor de evaluare a managerilor publici

2013

19 decembrie 2013 -  Proiect de Ordin privind aprobarea modalitaţii de desfaşurare a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzatoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013

21 octombrie 2013 - Proiect de Ordin pentru aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

27 septembrie 2013 - Proiect de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013 


20 septembrie 2013 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
- Expunere de motive
Tabel comparativ

15 iulie 2013 - Proiect de Ordin pentru modificarea anexei nr.2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii
- Model Stat de functii

10 iulie 2013 - Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi unele măsuri pentru reorganizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
- Notă de fundamentare
- Organigrama

9 iulie 2013 - Proiect de Ordin pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora
- Referat de aprobare

16 mai 2013 - Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei nr.1 ”Lista obiectivelor la care se asigură paza şi protecţia cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată” la Hotărârea Guvernului nr.1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
- Nota de fundamentare

19 aprilie 2013 - Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru modificarea unor acte normative

11 aprilie 2013 - Proiectul Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind abrogarea unor acte normative

- Referat de aprobare

12 martie 2013 - Proiect de Ordin pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi la implementarea procedurilor disciplinare
Anexa 1
Anexa 2

25 ianuarie 2013 - Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

25 ianuarie 2013 - Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 98/2011 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii

2012

5 noiembrie 2012 - Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici aprobat prin Ordinul preşedintelui ANFP nr. 1.932/ 2009

17 octombrie 2012 - Proiect de Ordin pentru aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a II-a de admitere

12 octombrie 2012 - Proiect de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici

11 octombrie 2012 - Proiect de ordin pentru aprobarea calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a III-a de admitere

10 octombrie 2012 - Proiect de ordin pentru aprobarea formatului standard  al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor

- Referat de aprobare

9 octombrie 2012 - Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

26 septembrie 2012  - Proiect de Ordin pentru aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice
- Referat de aprobare
- Model stat de funcţii

13 septembrie 2012 - Proiectul de ordin pentru aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a procedurii de întocmire şi transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice

14 august 2012 - Proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

14 august 2012 - Proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 98/2011 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii

10 august 2012 - Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program, cu modificările ulterioare

26 iulie 2012 - Proiectul de ordin al ministrului delegat pentru administraţie pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

2 februarie 2012 - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare
- Proiect
- Notă de fundamentare

18 ianuarie 2012 - Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare
- Proiect
- Notă de fundamentare 

 

2011

28 decembrie 2011 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru anul 2012
- Notă de fundamentare
- Plan ocupare
- Centralizare

22 decembrie 2011 - Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1000/ 2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici precum şi unele măsuri pentru reorganizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
- Notă de fundamentare
- Proiect
- Anexa 1
- Anexa 2

5 octombrie 2011 - Proiect de Hotărâre privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, registrul electronic de evidenţă a funcţionarilor publici precum şi modalitatea de transmitere a datelor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
- Notă de fundamentare
- Proiect
- Anexă

25 mai 2011 - Proiectul Hotărârii Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

13 mai 2011 - Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul funcţiei publice
- Notă de fundamentare
- Proiect 

12 mai 2011 - Proiect de Hotărâre privind participarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ca membru cu drepturi depline în cadrul Institutului European de Administraţie Publică (European Institute of Public Administration)