Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef - Serviciul Public de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplină în Construcţii, Cadastru şi Banca de Date, Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Fond Locativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Otopeni, judeţul Ilfov din data de 16/03/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final