Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef – serviciul arhitectură şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Avrig, judeţul Sibiu din data de 15/02/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final

*** Nu a fost depus niciun dosar de concurs.