Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef – Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sântana, judeţul Arad din data de 20/02/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă


Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final