ANUNȚ

 

Urmare adresei nr.10258/02.03.2015 și a Raportului de audit public intern nr.10168/02.03.2015 s-a dispus anularea procedurii de recrutare și selecție a formatorilor în domeniul managementului instrumentelor structurale – implementarea fondurilor structurale și de coeziune pentru proiectul “ Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacității instituționale a administrației publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale”SMIS 48159 realizate conform procesului-verbal 4732/28.01.2015. Reluarea procedurii și calendarul de desfășurare a acesteia vor fi publicate pe pagina de internet www.anfp.gov.ro.