Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Analize rapoarte statistice

Analiza statistică cu privire Ia implementarea și finalizarea sesiunilor desfăşurate în cadrul Componentei I Modulul I - de formare cu tematica elaborării cererilor de finanţare pentru proiectele finanţate din POAT, COD PROIECT 1.1.031 - “instruire orizontală pentru potenţialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum şi instruire specifică pentru beneficiarii POAT”

Analiza statistică cu privire Ia implementarea si finalizarea sesiunilor desfăşurate în cadrul Componentei 1 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI, Modulul 2 tematica elaborării cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres pentru
proiectele finanţate din POAT, 10 de sesiuni organizate în cadrul proiectului “Instruire orizontală pentru potenţialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum şi instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031

Analiza statistică cu privire Ia implementarea si finalizarea sesiunilor desfăşurate în cadrul Componentei  2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI, Modulul 1 cu tematica privind conflictul de interese și incompatibilităţi, sesiuni organizate în cadrul proiectului “Instruire orizontală pentru potenţialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031 

Analiza statistică cu privire Ia implementarea si finalizarea sesiunilor desfăşurate In cadrul Componentel 2 Modulul 2 - de formare cu tematica privind prevenirea neregulilor şi a fraudei COD PROIECT 1.1 .031 - “Instruire orizontală pentru potenţialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum şi instruire specifică pentru beneficiarii POAT”

Analiza statistică cu privire la implementarea si finalizarea sesiunilor desfăşurate în cadrul Componentei 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI, Modulul 3 cu tematica în domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ/noul sistem de verificare, 50 de sesiuni organizate în cadrul proiectului ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031

Analiza privind distribuția geografică, instituțională a participanților la sesiunile organizate în perioada 08.10.2018 - 15.11.2019 din cadrul Modulului C2M3 de formare în domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ/noul sistem de verificare, organizate în cadrul proiectului ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031 

Analiza privind monitorizarea participării la sesiunile de formare aferente Componentei 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI - Modulul 2 cu tematica privind prevenirea neregulilor și a fraudei, organizate în cadrul proiectului ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031

Analiza privind distribuția geografică, instituțională a participanților la sesiunile de formare aferente Componentei 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI - Modulul 1 cu tematica privind conflictul de interese și incompatibilități, organizate în cadrul proiectului ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”,ncod proiect 1.1.031 

Analiza privind distribuția geografică, instituțională a participanților la sesiunile organizate în perioada 15.07.2019 - 20.11.2019 din cadrul Modulului C1M2 cu tematica elaborării cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres pentru proiectele finanțate din POAT, organizate în cadrul proiectului ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031

Analiza privind monitorizarea participării la sesiunile de formare aferente Componentei 1 - Formare specifică pentru beneficiarii POAT - Modulul 1 de instuire în domeniul elaborării cererilor de finanțare pentru proiectele finanțate din POAT, organizate în cadrul proiectului ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031

Evaluarea gradului de satisfacție al participanților pe componentele de organizare și livrare a sesiunilor de formare - date statistice organizare și derulare sesiuni de formare Modul 3 - Prevenirea și combaterea  faptelor de corupție și promovarea standardelor de etică și integritate

Evaluarea gradului de satisfacție al participanților pe componentele de organizare și livrare a sesiunilor de formare - date statistice organizare și derulare sesiuni de formare Modul  2 - Managementul fraudelor și neregulilor în contractele finanțate din FESI, aplicarea corecțiilor financiare

Evaluarea gradului de satisfacție al participanților pe componentele de organizare și livrare a sesiunilor de formare - date statistice organizare și derulare sesiuni de formare Modul 1 - Achiziții publice, noul pachet legislativ

Date statistice - Proiect cod 3.1.028 – Evaluarea gradului de satisfacție al participanților pe componentele de organizare și livrare a sesiunilor de formare

Analiza activității de formare profesională derulată în cadrul proiectelor cu finanțare externă gestionate de ANFP în perioada 2010 -2019

Analiza - Legislaţia privind funcţiile publice de prefect şi subprefect mai 2013.pdf

Analiza privind evoluţia istorică a termenului şi a competenţelor prefectului ianuarie 2013.pdf

Evaluarea impactului sesiunilor de formare, 2017.pdf

Prezentare activitatea de formare a proiectului - Aplicați și Participanți, decembrie 2019.pdf

Prezentare activitatea de formare a proiectului - Componente și Module de formare, decembrie 2019.pdf

Prezentare ajutorul de stat – oportunități și perspective, decembrie 2016.pdf

Prezentare evaluarea implementării sesiunilor de formare, decembrie 2019.pdf

Prezentare proiect, ianuarie 2015.pdf

Prezentare rezultate proiect, feb 2012.pdf

Prezentare rezultatele proiectului cod 1.1.031– bune practici și lecții învățate, decembrie 2019.pdf

Prezentare valoarea adăugată a modulului de formare ajutor de stat local, iulie 2017.pdf

Prezentarea proiectului Cod SMIS 32862, 2012.pdf

Raport privind dificultăţile administraţiei publice locale în gestionarea proceselor de resurse umane, iulie 2013.pdf

RIA-Report-NACS_EN 2015.pdf

RIA-Report-NACS_RO 2015.pdf