Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Salcea, judeţul Suceava

Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe functie publica de conducere in afara Agentiei
Data de sustinere a probei scrise: 14.10.2019, ora 10:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: Sediul primariei oraşului Salcea judetul Suceava
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare:
Persoana de contact: Duduman Cezar Iulius, şef birou
tel. 0230529319, 0785224053 fax 0230529319
email: contabilitate@primariasalcea.ro
Data afişării: 12.09.2019, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Arhitect şef
Descriere post Localizare post
Clasa: conducere
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: ARHITECT SEF
PRIMĂRIA ORAŞULUI SALCEA
Localitate: SALCEA
Judeţ: SUCEAVA
Condiţii de participare
Arhitect şef al oraşului Salcea, judeţul Suceava

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
-atestat Registrul Urbaniştilor din România;
-studii de masterat absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la
secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei aparţine în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Daca doriti sa primiti zilnic concursurile publicate accesati pagina Abonare mesaje informative