UE recrutează specialiști în domeniul protecției datelor

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) caută specialiști cu expertiză și experiență profesională în domeniul protecției datelor în cadrul administrației publice.

 Informarea a fost comunicată Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în vederea promovării, de către Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO).

 AEPD este autoritatea independentă de supraveghere a UE, responsabilă de asigurarea respectării din partea instituțiilor și organelor Uniunii Europene a legislației în materie de protecție a datelor. Organizația are sediul la Bruxelles și își desfășoară activitatea în întreaga Europă și în lume.

Condiții de aplicare:
- Studii universitare de lungă durată (cel puțin 3 ani) finalizate cu diplomă de licență în domeniul dreptului sau relevantă pentru natura atribuțiilor.
- Experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul juridic, din care cel puțin jumătate trebuie să fi fost dobândită în principal în domeniul elaborării sau al aplicării legislației privind protecția datelor în cadrul administrației publice.
- Cunoașterea la nivel „bine” a 2 limbi oficiale ale UE. A doua limbă oficială trebuie să fie engleza sau franceza.
- Deținerea cetățeniei UE.

Persoanele interesate își pot depune candidaturile până la data de 11 septembrie 2018, ora 12.00 p.m., ora Bruxelles-ului.

Pentru mai multe informații privind criteriile și procedurile de selecție, precum și modalitatea de depunere a candidaturii, vă invităm să vizitați site-ul data-protection.eu-careers.eu.

Referință: EPSO/AD/360/18

marți, 31 iulie 2018