Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

UE caută experți în domeniul științelor agricole

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) anunţă deschiderea apelului pentru depunerea candidaturilor în vederea ocupării de posturi în domeniul agriculturii durabile şi al dezvoltării rurale, la Comisia Europeană.
Specialiştii recrutaţi vor avea funcţia de responsabil cu strategia politică (gradul AD 6) şi îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI), cu sediul la Bruxelles.
Principalele sarcini ale postului vor consta în:
- elaborarea de politici și acte legislative;
- punerea în aplicare și gestionarea legislației și a programelor existente;
- efectuarea de analize economice şi formularea de propuneri de politici;
- negocierea și/sau monitorizarea de acorduri comerciale;
- evaluarea privind performanța și valoarea adăugată europeană a măsurilor care țin de responsabilitatea DG AGRI;
- reprezentarea DG AGRI în cadrul grupurilor de lucru ale Comisiei, al comitetelor UE, al instituțiilor UE, precum și în cadrul organizațiilor și al forurilor internaționale etc.
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie cetăţeni ai Uniunii Europene;
- să fie absolvenţi de studii universitare cu durata de cel puțin 3 ani în domeniul științelor agricole, urmate de cel puțin 3 ani de experiență profesională în acest domeniu (agricultură durabilă, dezvoltare rurală, silvicultură, resurse naturale durabile, economie agricolă, piețe agricole și comerț) sau – să fie absolvenţi de studii universitare cu durata de cel puțin 3 ani în orice alt domeniu, dar cu cel puțin 6 ani de experiență profesională în domeniul menționat;
- să cunoască foarte bine una dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE şi limba engleză sau franceză la un nivel satisfăcător.

Data limită pentru depunerea candidaturilor este 9 martie 2021, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului.
Referință: EPSO/AD/389/21

Pentru informații detaliate cu privire la calificările și la criteriile de eligibilitate cerute, la procedura de selecție și la modalitățile de depunere a candidaturii, vă rugăm să accesaţi următorul link:
https://epso.europa.eu/content/administrators-field-sustainable-agriculture-and-rural-development_ro 

Categorie: Știri și comunicate, miercuri, 10 februarie 2021


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi