Termen transmitere informaţii Anexa nr. 1 aferentă trimestrelor III şi IV 2019 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici

Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naționale a Funcţionarilor Publici, prevăzute de art. 401 alin. (4) lit. i) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale consilierului de etică, prevăzute de art. 454 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, datele şi informaţiile cuprinse în Anexa nr. 1 aferentă trimestrelor III şi IV 2019, privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, vor fi completate şi transmise centralizat în cadrul campaniei de raportare care se va desfăşura în perioada 1 ianuarie 2020 – 14 februarie 2020.

joi, 19 septembrie 2019