Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Semnătura electronică în relația interinstituțională cu ANFP

În atenția: ORDONATORILOR DE CREDITE AI  AUTORITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE DIN ROMÂNIA
    ANUNȚ
    SEMNATURA ELECTRONICĂ ÎN RELAȚIA INTERINSTITUȚIONALĂ CU AGENŢIA NAŢIONALĂ A     FUNCŢIONARILOR PUBLICI    Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) implementează în perioada septembrie 2012 – noiembrie 2015 proiectul  e – ANFP – Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare”  cod SMIS 36675, având o valoare de 14.513.253,92 lei fără TVA.

    Scopul proiectului este dezvoltarea de instrumente inovatoare specifice pentru îndeplinirea eficientă a rolului şi atribuţiilor pe care ANFP le exercită în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici referitoare la utilizarea semnăturii electronice la nivelul administraţiei centrale şi locale precum şi arhivarea electronică a documentaţiei existente în arhiva ANFP. Astfel, aceste elemente vor contribui la dezvoltarea capacităţii de management a ANFP şi îmbunătăţirea comunicării /relaţionării cu instituţiile publice.

    În vederea implementării semnăturii electronice la nivelul administrației publice centrale și locale din România, prin intermediul proiectului, vor fi achiziționate certificate digitale calificate care vor fi date în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an de la data emiterii, unui număr de 1.930 de autorităţi şi instituţii publice. Certificatele digitale calificate asigură integritatea şi confidenţialitatea documentelor transmise electronic, permit autentificarea la diverse aplicaţii şi garantează identitatea persoanei în sensul Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi a Hotărârii Guvernului nr.1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare și sunt emise de S.C. CertSIGN S.A., furnizor acreditat de servicii de certificare calificată.

    În relația cu ANFP, semnătura electronică extinsă va fi folosită, începând cu anul viitor, de către instituțiile și autoritățile publice prin utilizarea Portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici. Astfel, se va putea cunoaşte în timp real situaţia, atât a funcţionarilor publici din administraţia publică din România, la nivel central şi local, cât și situaţia autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la managementul resurselor umane. Totodată, aceste instrumente informatice (de tipul semnăturii electronice, Portal de management) vor contribui la eficientizarea, transparentizarea și reducerea timpilor de transmitere a documentelor și vor preveni situaţiile de nerespectare a prevederilor în domeniul funcţiei publice şi a funcţionarilor publici.

    De asemenea, proiectul vizează instruirea a 3.860 de persoane la nivel naţional cu privire la modul de utilizare a semnăturii electronice în cadrul a 22 de seminarii regionale (inclusiv Municipiul Bucureşti), ce vor avea durata de 1 zi și se vor derula la nivelul municipiilor reședință de județ. La aceste sesiuni de instruire vor participa 2 reprezentanți din cadrul celor 1.930 de instituții publice și autorități publice, respectiv ordonatorul de credite/reprezentantul legal al instituției și un funcționar din cadrul compartimentului de resurse umane. În cadrul proiectului, se va elabora un Manual de utilizare a semnăturii electronice care va fi tipărit în 4.100 de exemplare și distribuit instituțiilor și autorităților publice care fac parte din grupul țintă al proiectului.

    Pentru a asigura o bună comunicare și diseminare a informațiilor privitoare activitățile  proiectului e-ANFP, cod SMIS 36675, ANFP adresează solicitarea ordonatorilor de credite/reprezentanților legali ai instituțiilor și autorităților publice din cadrul administrației publice centrale și locale (cu excepția comunelor), beneficiare ale proiectului, de a comunica, până pe data de 18.05.2015, pe adresa de email: adela.nuta@anfp.gov.ro  și prin intermediul  Portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici  următoarele informații:

1. datele de contact ale ordonatorului de credite/reprezentantul legal al instituției pentru a asigura emiterea certificatelor digitale calificate conform legislației în vigoare conform tabelului de mai jos;

 2. informarea cu privire la situația în care ordonatorul de credite/reprezentantul legal deja deține semnătura electronică extinsă. Această înștiințare este necesară în vederea evitării dublei finanțări din fondurile europene.

 3. datele de contact ale persoanei din cadrul compartimentului de resurse umane care va menține comunicarea cu echipa de proiect pe parcursul implementării acestuia conform tabelului de mai jos.


    IMPORTANT !     

    Datele de contact ale ordonatorului de credite/ reprezentantului legal pot fi completate în Portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici la secțiunea SETĂRI – CONDUCĂTOR INSTITUȚIE.


    Tabel privind datele ordonatorului de credite/reprezentantului legal necesare în vederea emiterii certificatelor digitale calificate


  Tabel privind datele de contact ale persoanei de contact din cadrul compartimentului de resurse umane nominalizată în relația cu echipa proiectului e-ANFP cod SMIS 36675


    Pentru mai multe informaţii, ne puteți contacta la numerele de telefon: 0374.112.796 (dna. Adela Nuță și dna. Anca Petrovici) și 0374.112.793 (dna. Alexandra Izvercian și dl. Bogdan Ianu).

Categorie: Anunțuri, miercuri, 13 mai 2015


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi