Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei Naționale a Funcționarilor Publici, din data de 15.11.2019 – proba scrisă

Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei Naționale a Funcționarilor Publici, din data de 15.11.2019 – proba scrisă

marți, 19 noiembrie 2019