Parlamentul European recrutează agenți de securitate

ANFP informează că EPSO a lansat anunțul de recrutare de personal de securitate pentru sediul din Luxemburg al Parlamentului European.

Principala responsabilitate a agentului de securitate (agent contractual, grupa de funcții I) va consta în asigurarea securității persoanelor, a clădirilor și a informațiilor sensibile și clasificate, printre sarcinile de serviciu regăsindu-se: filtrarea și controlul accesului persoanelor și al bunurilor cu ajutorul scanerelor și al porților detectoare, efectuarea de patrule de securitate în interiorul clădirilor instituției, efectuarea de controale de securitate ale corespondenței, coletelor și livrărilor, intervenirea în caz de urgență și/sau de alarmă de incendiu și acordarea de prim ajutor oricărei persoane în caz de nevoie etc.

Condițiile necesare înscrierii la concurs sunt următoarele:

- deținerea cetățeniei europene.
- cunoașterea temeinică a uneia dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și cunoașterea în mod satisfăcător a uneia dintre următoarele limbi străine: engleză, franceză sau germană.


Pentru informații detaliate cu privire la cerințele profesionale și educaționale specifice, la procedura de selecție și la modul de înscriere, vă rugăm să accesați următorul link: securityandprevention-agents.eu-careers.eu.

De asemenea, pentru informații suplimentare referitoare la politica egalității de șanse a EPSO vă invităm să consultați pagina dedicată acestui subiect: https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_ro .

Candidaturile pot fi depuse până la data de 28 februarie 2020 prin transmiterea unui e-mail la următoarea adresă:                            AC-FGIprevention@europarl.europa.eu.                                                 

Referință: EPSO/CAST/P/18/2017

ANUNȚ

joi, 13 februarie 2020