Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Ocuparea posturilor necesare implementării proiectelor, în stare de alertă

Pe durata stării de alertă, instituţiile şi autorităţile publice pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile, conform  art. 27 din O.U.G. 130/2020. Aceeași prevedere se aplică şi autorităţilor de management, organismelor intermediare, precum şi altor beneficiari de proiecte.


Reamintim, în contextul stării de alertă, concursurile pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor vacante sau temporar vacante sunt suspendate, excepţie făcând, pe lângă posturile menţionate mai sus, şi:

- posturile din instituţiile şi autorităţile publice, în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta,

- posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii ( în condiţiile art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare),

- posturile de predare vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a posturilor şi funcţiilor vacante din instituţiile de învăţământ superior, institutele de cercetare, Academia Română şi academiile de ramură.

Categorie: Anunțuri, miercuri, 12 august 2020


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi