Mesajul președintelui ANFP, Cristian BITEA, cu prilejul Zilei funcționarului public

„Mă bucur că avem prilejul să aniversăm prima ediție a Zilei funcționarului public și le mulțumesc cu această ocazie funcționarilor publici din România pentru contribuția adusă în vederea creșterii calității serviciului public.

Mulțumesc totodată compartimentelor de resurse umane din cadrul autorităților și instituțiilor publice, precum și reprezentanților ANFP din cadrul instituțiilor prefectului, care, pe lângă activitățile curente specifice, îndeplinesc atribuții aferente comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor, în calitate de responsabili de procedură.

Competența, responsabilitatea, buna credință și jurământul depus trebuie să se manifeste și să fie recunoscute în exercitarea funcției publice, acestea fiind garanția unui sistem administrativ valoros!

Le doresc succes și evaluări ale performanțelor profesionale individuale cât mai bune!

Îmi doresc ca ziua de 23 iunie să devină pentru noi toți un reper al recunoașterii performanței în funcția publică și al principiilor consacrate prin Statutul funcționarilor publici.”

Cristian BITEA

Președinte

vineri, 23 iunie 2017