Materiale utile: abordarea riscurilor psihosociale

Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală (SDC CGA), în cadrul căruia ANFP reprezintă statul român în calitate de angajator, a derulat, în perioada 2015-2017, proiectul Bunăstarea, Sănătatea şi Securitatea la locul de muncă în administraţiile publice centrale: abordarea riscurilor psihosociale, finanţat de Comisia Europeană.

În contextul intensificării muncii, al restructurărilor şi al îmbătrânirii forţei de muncă, proiectul şi-a propus să examineze amploarea şi impactul riscurilor psihosociale, în special a acelora asociate noilor tehnologii şi violenţei din partea unui terţ la locul de muncă şi să analizeze modalităţile de combatere a acestor riscuri în administraţiile publice.

Activităţile din cadrul proiectului, în a căror derulare ANFP s-a implicat activ, au vizat organizarea unor ateliere de lucru şi a unor seminare în cadrul cărora au fost prezentate experienţe naţionale relevante şi au fost colectate bune practici în ceea ce priveşte abordarea riscurilor psihosociale.

Rezultatele proiectului au fost diseminate cu ocazia conferinţei finale, organizate la Berlin în luna martie 2017, iar acum sunt disponibile şi on-line pe site-ul www.anfp.gov.ro, la secţiunea Colaborări internaţionale / SDC CGA - Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală:  Ghid pentru angajaţi şi manageri pentru combaterea riscurilor psihosociale, Scurt film de animaţie pentru diseminarea ghidului, Raportul care a stat la baza elaborării ghidului, Declaraţia finală adoptată de membri SDC CGA la data de 20 octombrie 2017.  
  

joi, 01 martie 2018