Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin fonduri europene - sesiuni 2015

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici implementează, în perioada august 2013 – august 2015, proiectul “Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” SMIS 48159, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.
Proiectul se adresează personalului din cadrul instituţilor şi autorităţilor administraţiei publice care sunt beneficiare ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune 2007-2013 şi potenţiale beneficiare ale Fondurilor Structurale şi de Investiţii 2014-2020. Persoanele cu atribuţii în gestionarea instrumentelor structurale pot beneficia de instruire în domeniile managementul instrumentelor structurale şi achiziţii publice.

În perioada 13 octombrie 2014 – 06 martie 2015 este prevăzută organizarea şi derularea Programului de formare specifică în domeniul achiziţiilor publice. Sesiunile de formare se vor desfăşura în localităţile aferene fiecăreia dintre cele 8 regiuni de dezvoltare din România (conform site-ului ANFP), iar fiecare sesiune de formare va avea o durată de 5 zile.
Programul de formare specifică în domeniul achiziţiilor publice se adresează unui număr de aproximativ 2.000 de persoane din cadrul instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice care sunt beneficiare/potenţiale beneficiare ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiţii:

  • Instituţia angajatoare se regăseşte în regiunea de dezvoltare în care se desfăşoară cursul pentru care participantul aplică;
  • Deţinerea acordului ordonatorului de credite al instituției pentru participarea la acest program de formare;
  • Neparticiparea în ultimii 2 ani la programe de formare în domeniul achiziţiilor publice, finanţate din fonduri europene;
  • Implicarea în prezent în activităţi privind derularea procedurilor de achiziţii publice, precum: elaborarea documentaţiilor de atribuire; participarea ca membru în comisii de evaluare a ofertelor tehnice;
  • Implicarea în viitor în activităţi privind derularea procedurilor de achiziţii publice, precum: elaborarea  documentaţiilor de atribuire; participarea ca membru în comisii de evaluare a ofertelor tehnice.

În acest moment este deschisă înscrierea online a participanţilor la programul de formare specifică în domeniul achiziţiilor publice, respectiv sesiunile organizate în perioada 12.01 - 06.03.2015, pentru un număr de aproximativ 1000 de persoane, la nivel naţional, astfel încât fiecare judeţ are estimat un număr aproximativ de 24 locuri disponibile, înscrierea realizându-se până la epuizarea  numărului maxim de locuri alocate la nivelul judeţului dumneavoastră. În vederea asigurării unor cât mai mari şanse de participare persoanelor interesate,  în limita locurilor disponibile, vă rugăm să ţineţi cont de faptul că înscrierea participanţilor se face după principiul ”Primul venit, primul servit”, precum şi în baza conformităţii şi a corectitudinii în completarea paşilor de înscriere şi a documentelor solicitate.

De asemenea, pentru a beneficia de această ofertă de programe de perfecţionare gratuite puse la dispoziţia funcţionarilor publici interesaţi, vă recomandăm sa accesaţi website-ul ANFP în cel mai scurt timp, asigurându-vă astfel participarea in cadrul programului de formare!

IMPORTANT! Menţionăm faptul că toate costurile aferente derulării sesiunilor de formare sunt susţinute din bugetul proiectului (cazarea participanţilor, decontare cheltuieli transport şi mese)!

Înscrierea la Programul de formare specifică în domeniul achiziţiilor publice se va face online, conform procedurii de mai jos:
1. Pentru înscrierea la o sesiune de formare, vă recomandăm, ca în primul rând să verificați disponibilitatea sesiunilor pentru regiunea din care faceţi parte, apoi să descărcaţi Formularul de înscriere disponibil aici, în vederea completării, ştampilării şi semnării de către participant şi de către Ordonatorul de credite al instituţiei.

2. În vederea confirmării şi validării înscrierii pentru participarea la sesiunea de formare selectată, este obligatorie încărcarea, în spaţiul destinat (Încărcare formular), a Formularului de înscriere aprobat. Odată cu încărcarea Formularului de înscriere, veţi încărca Fişa postului dvs. şi/sau Ordin/ Decizie de numire/ Dispoziţie a ordonatorului de credite de numire în calitate de membru în comisiile de evaluare a ofertelor, în copie, ce vor fi scanate succesiv într-un singur document în format pdf, dimensiune de maxim 1 MB (aproximativ 8 pagini).

3. !PENTRU ÎNSCRIERE LA SESIUNILE DE FORMARE DISPONIBILE, ACCESAŢI ÎNSCRIERE AICI!

4. Fiecare sesiune de formare are alocat un număr limitat de locuri, astfel încât înscrierea se realizează după principiul ”Primul venit, primul servit” şi este deschisă până la epuizarea locurilor disponibile pentru fiecare sesiune.

miercuri, 10 decembrie 2014