Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Informare privind organizarea și desfășurarea concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice de stat și teritoriale

   Autoritățile și instituțiile publice centrale, altele decât cele prevăzute la art. II din Legea nr. 203/2020, în cadrul cărora sunt stabilite funcții publice de stat și teritoriale, pot desfășura concursuri în condițiile legii, până la data de 31 decembrie 2021, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetul pentru anul 2021, conform prevederilor art. I din O.U.G. nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, pentru posturile și funcțiile vacante și temporar vacante.

  Organizarea concursului presupune derularea etapelor cuprinse între înştiinţarea Agenţiei şi asigurarea publicităţii concursului, iar desfăşurarea concursului de recrutare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaţilor şi formularea propunerilor de numire în funcţiile publice vacante pentru care s-a organizat concursul.
Prin urmare, concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de stat și teritoriale trebuie finalizate până la data de 31.12.2021, prin emiterea propunerii de numire a candidatului declarat “admis” la concurs. La nivelul fiecărei instituții sau autorități publice urmează a se analiza calendarul de desfășurare al concursurilor, astfel încât să fie respectate dispozițiile referitoare la:
- înștiințarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici - art. 618 alin. (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 21, art. 43 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- publicarea anunțului de concurs - art. 618 alin. (3) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 39 alin. (1), art. 43 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- depunerea dosarelor de concurs - art. 49 alin. (1), art. 72 și art. 143 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
- selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor pentru această etapă - art. 50, art. 72 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- formularea și soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor – art. 63, art. 64 din HG nr. 611/2008
- susținerea probei/probelor suplimentare - art. 31 alin. (4) și art. 47 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
- susținerea probei scrise – cu respectarea termenelor prevăzute la art. 618 alin. (3) din OUG   nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- susținerea interviului - art. 56 alin. (1) coroborate cu dispozițiile art. 60 alin. (2) din HG  nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- notarea probei scrise și a interviului - art. 59 alin. (2) din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare
- formularea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă și interviu – art. 63, art. 64 din HG   nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- întocmirea raportului final și emiterea propunerii de numire a candidatului declarat  „admis”– art. 69, art. 76 alin. (2) din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

  Totodată, aducem în atenție prevederile art. 71 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, organizate cu nerespectarea prevederilor actului normativ menționat, sunt nule de drept.


   Ulterior datei de 31.12.2021, concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice de stat și teritoriale se pot organiza în baza art. II din Legea nr. 203/2020 și art. II, pct. 1 din OUG nr 99/2021, potrivit derogărilor și excepțiilor în vigoare la data întocmirii prezentei, pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul:
- instituţiilor care fac parte din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională,
- Parlamentului României,
- Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
- Inspecţiei Judiciare,
- structurilor cu sau fără personalitate juridică care derulează programe cu finanţare din fonduri nerambursabile, europene şi naţionale,
- Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia,
- Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi caselor de asigurări de sănătate,
- Direcţiei generale pentru implementarea proiectului «România Educată» din cadrul Ministerului Educaţiei.


Categorie: Anunțuri, miercuri, 03 noiembrie 2021


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi