Informare privind acordarea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public

Agenția Națională a Funcționarilor Publici reamintește că instituțiile și autoritățile publice abilitate să facă propuneri de funcționari publici în vederea acordării Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, le pot transmite până la data de 1 iunie 2019.

ANFP centralizează şi transmite către Secretariatul General al Guvernului (SGG), până la data de 30 iulie a fiecărui an, listele centralizatoare cu funcționarii publici care îndeplinesc criteriile în vederea acordării Semnului onorific, în conformitate cu prevederile Legii nr. 391/2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, cu modificările și completările ulterioare și ale HG 167/2005 pentru aprobarea condiţiilor privind conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public.

Semnul onorific se acordă pentru 20, 25 sau 30 de ani de activitate în funcţia publică.

Astfel, propunerile ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate din administrația centrală, ale autorităților administrative autonome, precum și cele ale autorităților și instituțiilor din administrația publică locală, cu funcţionarii publici din aparatul propriu care îndeplinesc condiţiile necesare acordării acestei distincţii, se transmit de către conducătorii acestora la ANFP.

Pentru funcționarii publici din aparatul propriu al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și al altor organe centrale din unitățile administrativ - teritoriale,  propunerile trebuie transmise de către prefecți la Ministerul Afacerilor Interne, urmând ca ministrul să le înainteze ANFP, în termenul legal.

Propunerile trebuie însoţite de documentaţia aferentă, prevăzută  la art. 5 alin (2) din H.G  nr. 167/2005.

miercuri, 15 mai 2019