I.D.E.A.S. – Incluziune.Diversitate.Egalitate.Conştientizare.Succes. Cel de-al doilea atelier de lucru pentru elaborarea Cartei Diversității în România

Marti, 27 iunie 2017, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 și Fundația Forum for International Communications au organizat cel de-al doilea atelier de lucru pentru elaborarea Cartei Diversității în România, activitate din cadrul proiectului I.D.E.A.S. - Incluziune. Diversitate. Egalitate. Conştientizare. Succes. (Lansarea Cartei Diversităţii în Slovenia, Croaţia şi România).

 

Carta Diversității este un document prin care se stabilesc o serie de măsuri pe care o entitate publică, o companie, un ONG, un IMM etc. le pun în aplicare pentru a promova diversitatea, nediscriminarea și egalitatea de șanse la locul de muncă. Prin semnarea Cartei se aderă voluntar la acest set de măsuri, luându-se astfel angajamentul punerii în aplicare a unei politici coerente de promovare și gestionare a diversității.

 

În cadrul întâlnirii, reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, ai companiilor și ai organizațiilor neguvernamentale au analizat proiectul de Cartă a diversității și materialele suport destinate facilitării implementării cu succes a măsurilor prevăzute de aceasta (instrumente de monitorizare, plan de acțiuni etc.).

 

Reamintim că, proiectul se desfășoară pe parcursul a doi ani (2017 – 2018), este finanțat de Comisia Europeană, Direcția Generală Justiție și Consumatori prin Programul Drepturi, Egalitate, Cetățenie 2014-2020 și are ca obiectiv promovarea și stimularea punerii în aplicare a principiului non-discriminării și respectarea nediscriminării și a drepturilor omului, prin crearea și dezvoltarea Cartelor Diversității în Slovenia, România și Croația pentru sectorul privat și public.

 

***
Informații suplimentare pot fi obținute pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
www.anfp.gov.ro, la secțiunea Proiecte/ În implementare.


 

miercuri, 28 iunie 2017